24.

569 90 10
                  

КОМЕНТИРАЙТЕ ИСКАМ СА ЗНАМ КАКВО МИСЛИТЕ❤️❤️❤️

Хари започна разговор с Анна.

Анна: Готов?

Хари: Да, да започваме...

Анна: ЧАКАЙ.

Хари: КАКВО?

Анна: Това, лоша идея ли е?

Анна: Не е ли гадно?

Хари: БЕШЕ ТВОЯ ИДЕЯ.

Анна: Но не искам да го нараня.

Хари: Той не те ли нарани?

Анна: Прав си, да го направим.

Хари: Добро момиче.

Хари добави Лиам в разговора.

Хари добави Луи в разговора.

Хари добави Найл в разговора.

Лиам: О, човече.

Найл: Никога не е на добре, когато Хари започне групов чат.

Хари: Вие момчета сте толкова злобни с мен.

Хари: Защо въобще съм приятел с вас?

Анна: Аз не съм груба с теб, нали скъпи?

Лиам: Скъпи?

Найл: Чакай, какво?

Хари: Това е нещoто, за което всъщност исках да говоря с вас, момчета....

Лиам: Какво?

Хари: Анна и аз сме... сме във връзка!

Найл: Като, заедно?

Хари: Да...

Лиам: Ъм.

Найл: Толкова съм объркан.

Хари: Защо?

Найл: Тя не скъса ли с Луи, преди три дни?

Хари: И?

Луи: Те искат да кажат това, че не сме осъзнали, каква курва е Анна.

Анна: Извинявай?

Луи: Ако си объркана, можеш да превъртиш нагоре и да препрочетеш съобщенията ми.

Анна: Какво по даволите, не е наред с теб?

Хари: Скъпа?

Луи: Какво по дяволите, не е наред с МЕН? Какво по дяволите, не е наред с теб!

Анна: Всичко заради това, че не бях готова да кажа на майка ми, че ходим ли е?

Найл: Хора.

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now