38.

342 58 10
                  


"Минаха два часа, моля, някой да им пише." Лиам проплака, като седна на земята до палатката, която току-що бе завършил да прави.

"Аз ще им." Анна вдигна ръка и грабна телефона си от задния джоб на дънките. Тя седна до Лиам и двамата се загледаха в Луи и Хари, които опъваха още две палатки.

Анна: Къде сте, хора?

Ерик: Ъъъ... по пътя...

Анна: Добре...

Ерик: Добре...

Анна: Добре, какво сте напрвили?

Ерик: Нищо не сме направили.

Анна добави Найл в разговора

Анна: Казвай, блонди.

Найл: ВЗЕХМЕ ЗЕЙН ОТ ЛЕТИЩЕТО

Анна: КАКВО?

Анна: КАКВО ПО ДЯВОЛИТЕ, МОМЧЕТА?

Анна: К А К В О

Найл: НЕ ВИНИ НАС

Анна: ВИЕ ГО ВЗЕХТЕ

Найл: НО ЛИАМ ГО ПОКАНИ

Анна въздъхна и изпусна телефона си на земята. Тя стана, гледайки към Лиам. "Луи, Хари, имаме предател сред нас."

"Какво?" Попита Луи с гръб към Анна и Лиам, докато завършваше палатката.

"Лиам е поканил Зейн на палатка с нас!"

"Какво?!" Луи и Хари извикаха в едно и също време, веждите им се събраха в объркване.

Лиам не проговори, гледайки към краката си със засрамен поглед върху лицето му.

"Лиам, обяснявай!" Каза Луи, приближавайки се и гледайки към него.

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now