Бонус #5: Бащата на Анна (Част 1)

39 4 0
                  

Настроението на Анна видимо се промени. Не беше весела и шумна, както до преди няколко минути. Не знам какво се случи, видях, че очите и се напълниха със сълзи, след като прочете нещо на телефона и'.

Затворих очи и премахнах всеки страх от това, че се забърквам в нещо, което не ми е работа, преди да отида и да седна на леглото до нея на ръба.
 
"Скъпа, моля те, кажи ми какво не е наред." казах нежно, изтривайки първата сълза, която се стече по бузата и'.

"Това..." тя затвори очи "Баща ми."

"Баща ти?" попитах. Не знаех много за баща и', освен някои неща, които Клеър ми беше казала. "Какво за него, Анна?"

"Той... той ще се жени." започна да ридае тя със затворени очи.

Прегърнах я, позволявайки на сълзите и' да попиват в тениската ми. 

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now