Бонус #4: (Ерик и Найл продължават да си пишат и след посещението на Луи.)

30 4 0
                  

Ерик: Пич, гледаш ли??

Найл: Мислиш ли, че бих пропуснал толкова важна игра??

Ерик: Прав си

Ерик: ЧАКАЙ, ТОВА СИ ТИ

Ерик: ГОСПОДИ БОЖЕ, ТИ СИ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА

Найл: Да, често ме канят!

Ерик: Това е щуро

Найл: Знам!!

Найл: Сега съм аз, ще ти пиша после.

Ерик: Добре.

-----

Ерик: О БОЖЕ ГОСПОДИ, ТИ ПАДНА ПО НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

Ерик добави Анна в разговора.

Анна: ДА НЕ БИ, ДА СЪМ ТУК, ЗА ДА СЕ ПРИСМИВАМ НА ПАДАНЕТО НА НАЙЛ, ЗАЩОТО СЪМ НА ЗЕМЯТА?!

Анна: КАТО НЕГО!

Ерик: ХАХАХАХАХААХАХАХАХАХ

Анна: Той ще ни намрази, омг

Найл: Не грешиш -.-

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now