Бонус #3: Вечеря със семейството на Анна

39 4 0
                  

"Здравейте, госпожо Паркс, изглеждате чудесно днес." Луи се усмихна и британският му чар, накара майка ми също да се усмихне.

"Оо, скъпи, наричай ме Клеър, освен това последното ми име вече не е Паркс." настоя тя и го целуна по бузата.

Споменаването на баща ми, макар и леко, накара Ерик да се напрегне видимо. Направих очен контакт с него и прошепнах "Спокойно." изглежда помогна.

"Толкова се радвам, че реши да дойдеш." мама усети промяната в настроението на Ерик и смени темата.

"Разбира се! Единствената причина поради, която съм в града е да видя Анна." Луи ми намигна, когато майка ми погледна към мен. Усетих как бузите ми се изчервяват, но разклатих глава, за да прочистя главата си от ненужни мисли.

Потупах мястото до мен, за да може Луи, най-после да дойде да седне. Той го направи и не изгуби нито секунда повече, преди да хване ръката ми под масата.

Майка ми се впусна да обяснява за деня ѝ в работата, като така и атмосферата се поуспокои.

Луи също беше въвлечен в разговора, споделяйки за няколко от преживяванията им по турнетата.

Чувството е прекрасно, когато семейството ти хареса гаджето ти.

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now