15.

983 121 6
                  

Aнна: Има ли нещо, което трябва да ми кажеш.

Луи: Не...

Анна: Четох... едни неща, за теб.

Луи: Анна, казах ти и преди да не вярваш на всичко, което четеш.

Анна: Коя е Briani Junglewirth?

Анна: Banana Junglesworms*

Анна: Brian Jungworth**

Анна: BRIANA JUNGWIRTH***

Луи: Никоя.

Анна: Луи, наистина ли ще ставаш баща??

Луи: Не..

Анна: Моля те, обясни ми.

Луи: Нашите... мениджъри са много... властни.

Анна: Властни?

Луи: Да, искат това, което е най-добро за тях и това, което им изкарва пари и тези фалшиви слухове ни вкарват в пресата и по новините

Луи: и така хората говорят за нас, и те печелят пари.

Анна: Това изглежда наистина глупаво.

Луи: Знам, но трябва да ми повярваш.

Анна: Вярвам ти.

Луи: Добре, трябва да те оставям, защото имаме огромен концерт довечера.

Анна: Добре, пиши ми по-късно.

Луи: До по-късно хх

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now