Бонус #1: Рождения ден на Луи (Част 1)

53 4 0
                  

"Анна, наистина няма нужда да го правиш." Луи простена, вече сигурно за десети път от както бяха слезли от колата "Знам, че..."

"Не, спри." Анна възкликна и го дръпна към нея, така че той да се сблъска с гърдите и'. Тя уви ръце около кръста му, като сложи брадичката си върху гърба му и продължи "Скъпи, това е твоята вечер и..."

"Искам да бъде нашата вечер." изскимтя той. "Просто искам да бъда с теб."

"Знам, Лу, но не можем да оставим всички останали." тя го обърна, за да може да са с лице един към друг. Надигна на пръсти и целуна нацупените му устни "Ето какво, ще се позабавляваме няколко часа тук и след това ще се измъкнем. Само двамата." тя се опита да му обещае. Сякаш проработи, защото той се усмихна.

"Добре." предаде се той "Но по-добре да не ме лъжеш."

"Не те, не те!" Обеща тя, бутайки го напред към сградата, в която беше "изненада" партито на Луи.

Веднага щом влязоха през вратите, лампите светнаха, а всички гости скочиха и извикаха "Изненада!"

Луи не изглеждаше въобще изненадан, защото беше разбрал за всичко това, още преди няколко часа, ето защо се наложи Анна да го удари леко, за да го накара да се престори на изненадан.

"Оо, уау! Благодаря ви хора!" Той се усмихна, придърпвайки Анна по-близо към себе си "Каква изненада!"

"Нека вече партито да започне!" Хари изкрещя, което накара DJ-ят да пусне силната музика и тя да се разпръсне из цялото помещение.

Анна отиде при Хари, когато майката и доведеният баща на Луи отидоха при сина си, не искаше да им се пречка.

"Успешно парти, а?" Анна побутна Хари с рамо.

"Да, освен, че Луи явно не беше изненадан." той завъртя очи към нея "Не можа да си държиш устата затворена, нали?"

"Той разбра сам!" Анна се засмя, удрайки гърдите на Хари, карайки го да отстъпи назад. "Умен е, знаеш ли?"

"Но можеше да отричаш!" засмя се Хари, клатейки глава

"Направих го! Въобще не обърна внимание." двамата погледнаха към Луи, който говореше с родителите си.

"Както и да е, свършихме добра работа. Всички се забавляват, а Луи е щастлив."

"Именно." кимна Анна. Тя вдигна ръка, за да разроши косата му, което накара Хари да изпищи "Анна, престаниии."

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now