30.

740 91 8
                  


"Моля те, млъкни, честно писна ми да ти слушам мрънкането." Луи изгледа свирепо Лиам.

"Но искам аз да карам!" нацупи се Лиам, скръсти ръце пред гърдите си като малко дете.

"Добре, разбирам, но аз съм по-голям, затова правим каквото аз кажа." обясни Луи. Той отвори задната врата на черния SUV, който мениджърите им им бяха позволили да вземат за уикенда и хвърли багажа си в багажника.

"Хубаво, но аз ще избибиткам за тръгване." каза Лиам и направи същото като Луи, но с неговият багаж.

"Няма начин!" Хари изкрещя от входа на хотела "Аз правя това от години!"

"Господи, ще бъде дълго пътуване." измрънка Луи, минавайки покрай тримата си най-добри приятели и се настани зад волана.

-----
АННА

"Боже мой, Ерик! Какво по дяволите не ти е наред? Осем часа е, нямам време за твоите..."

"Успокой се," Ерик прекъсна сестра си, като покри устата и' с ръката си. Той бързо я отдръпна и я избърса в гърба на дънките си. "Иу, защо ме облиза? Толкова си отвратителна, Анна."

"А ти си досаден, така че сме квит." тя му отвърна, слагайки завивките си отново над главата и'. "Напусни стаята ми, веднага."

"Не," той махна завивката отново от Анна. "трябва да ставаш."

"Защо?" изскимтя Анна, обръщайки се в леглото, като завъртя лицето си към възглавницата.

"Защото..." Ерик напрегна мозъка си, за да измисли добра причина. "Трябва да отидем за коледното пазаруване. Дъх."

"Сериозно? Винаги ходим в последния момент, на Коледа!"

"Добре, но познай какво, сръдливко?" усмихна се той със снисходителен тон "Отиваме днес."

"Не е задължително да идвам с теб."

"Анна Грейс, стани веднага от това проклето легло или..."

"Или какво?" предизвика го Анна.

"Ще изсипя ледена вода върху теб."

"Не смееш." чу се приглушено гласа на Анна, защото тя отново си заби лицето във възглавницата.

"Пробвай ме." каза Ерик, леко изпявайки го, докато излизаше от стаята на Анна. Веднага щом тя чу течащата вода от банята, стана от леглото, не искаше да започва деня цялата вир вода.

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now