19.

980 111 5
                  

Анна: Сега наистина имам само теб.

Луи: Кендъл все още ли не ти говори?

Анна: Да :(

Анна: И не знам какво да правя.

Луи: Просто и дай време.

Анна: Предполагам...

Анна: НЕ

Луи: Какво?

Анна: ЗАЩО ТРЯБВА ДА И ДА ВРЕМЕ?

Анна: Тя няма основателна причина, за да ми се сърди!

Анна: Не е МОЯ вината, че писах на грешен номер.

Анна: Всъщност е НЕЙНА вината, че има толкова подобен на твоя номер.

Луи: Съгласен съм, че не трябва да ти е ядосана, но имам предвид....

Анна: Какво?

Луи: И аз бих бил ядосан, ако най-добрата ми приятелка не ми каже, че си пише с известна личност от около година.

Анна: Чакай малко.

Анна: На нейна страна ли си?

Луи: Ъм...

Анна: Луи Уилям Томлинсън, ЗНАМ, че не взимаш нейната страна.

Луи: Не я, но е ... малко вярно.

Анна: Взимаш нейната страна.

Луи: Не мога да съм на страна, която не е обсъждана с другата страна

Анна: ТОВА Е ТОЧНО КАКВИТО СА СТРАНИТЕ

Анна: ТЕ НЕ СИ СЕ ОБСЪЖДАТ ЗАЕДНО

Луи: Но все още

Анна: СЕРИОЗНО ЛИ?

Луи: Имам предвид... ъм да.

Анна: Луи!! Какво!! По!! Дяволите!!

Луи: Скъпа, съжалявам.

Анна: Значи взимаш страната на Кендъл?

Луи: Ъх...

Анна: Луи, отговори ми.

Луи: НЕ МЕ КАРАЙ ДА ПРАВЯ ТОВА, АННА.

Анна: Кажи. Го.

Луи: ДОБРЕ, ХУБАВО.

Луи: НА НЕЙНА СТРАНА СЪМ, СЪЖАЛЯВАМ.

Анна: Така си и' помислих.

Луи: Ядосана ли си...?

Анна: Ядосана ли съм?

Луи: Да...

Луи: Нали...?

Анна: Да.

Луи: НЕ МОЛЯ ТЕ, НЕДЕЙ.

Луи: АЗ СЪМ МАЛКО БЕБЕ

Луи: НЕ РАЗБИРАМ НИЩО

Луи: ТИ КРЪСТИ КУЧЕТО СИ НА МЕН

Анна: Всичко това не значи нищо.

Анна: Това. Е. Война.

Луи: АННА, НЕ.

Луи: Имай милост.

Анна: ДОВИЖДАНЕ, ПОДАНИКО.

Луи: Отново се върнахме към това.

А/Б
МОЛЯ КОМЕНТИРАЙТЕ

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now