11.

1K 122 3
                  

Анна: ЛУИ

Анна: ПОЗНАЙ КАКВО

Луи: КАКВО, КАКВО ИМА?

Анна: ПОЗНАЙ КАКВО ИМАМ.

Луи: КАКВО?

Анна: КУЧЕНЦЕ

Анна: ТЪКМО МИ ВЗЕХА КУЧЕНЦЕ.

Луи: КЪСМЕТЛИЙКА АХГСХА

Анна: ИСКАШ ЛИ ДА ГО ВИДИШ?

Луи: ДА

Анна: [изпратена снимка]

Луи: ТОЛКОВА Е СЛАДКО

Анна: ЗНАМ

Анна: ТРЯБВА ДА ГО КРЪСТЯ АХСЖАГ

Луи: ИЗБЕРИ НЕЩО ЯКО, КАТО

Луи: BUZZ

Анна: Buzz?

Луи: Звучеше по-яко в главата ми, ако трябва да съм честен.

Анна: Добре...

Анна: НАИСТИНА ЛИ ПРЕЗИМЕТО ТИ Е УИЛЯМ?

Луи: ДА, ОТ КЪДЕ ЗНАЕШ?

Анна: ПРОВЕРИХ ТЕ В GOOGLE.

Луи: О, по дяволите.

Луи: Моля те, не вярвай на всичко, което четеш.

Анна: НЕ СЪМ ЧЕЛА НИЩО

Анна: ЩЕ КРЪСТЯ КУЧЕНЦЕТО УИЛОЛ

Анна: ИСКАШ ЛИ ДА ЗНАЕШ ЗАЩО?

Луи: ЗАЩО?

Анна: ЗАЩОТО Е НЕЩО КАТО МИКС ОТ УИЛ, ОТ ПРЕЗИМЕТО ТИ УИЛЯМ И ЛУ, ОТ ЛУИ.

Луи: Ъгхххх

Луи: Прекалено си сладка.

Анна: ВИЖ, ВЗЕХМЕ МУ НАШИЙНИК С ИМЕТО МУ.

Анна: [изпратена снимка]

Луи: ТОЛКОВА СЕ РАДВАМ ЗА ТЕБ.

Анна: ТРЯБВА ДА ГО ВИДИШ.

Луи: ИСКА МИ СЕ.

Анна: ОБЕЩАВАШ ЛИ, ЧЕ ЩЕ ГО.

Луи: ДА...

Анна: Не. Обещай.

Луи: Обещавам, скъпа.

Анна: Добре.

Анна: СЕГА ОТИВАМ ДА СИ ИГРАЯ С УИЛОЛ, ОБИЧАМ ТЕ.

Луи: Какво?

Луи: Обичаш ме?

Анна: Съжалявам, изплъзна ми се.

Луи: Всичко е наред.

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now