Бонус #2: Рождения ден на Луи (Част 2)

40 4 0
                  

"Ето какво наричам перфектния рожден ден." усмихна се Луи и уви ръката си около рамете на Анна, целувайки я по главата.

"Това значи ли, че не ти хареса партито?" намръщи се тя и се обърна към него.

"Не, разбира се, че ми хареса! Просто предпочитам това." обясни той.

Двамата седяха на ръба на най-високата сграда в града, краката им висяха, а погледите им бяха приковани към залеза пред тях. Небето беше смесица от розово и оранжево, правейки идеалната гледка.

"Съгласна съм." прошепна тя, връщайки погледа си към небето "Ти и гледката, сте единственото, което ми трябва."

"Не говори така" предупреди я той "Не говори за бъдещето толкова... открито. Не знаеш, къде ще сме утре или другата седмица, или дори..."

"Ей, уау, от къде дойде това?" попита Анна, объркана защо той внезапно започна да се държе така.

"Никъде, просто тревоги." той разклати глава и се опита да се усмихне.

"Е, не се тревожи." сви рамене тя и леко се засмя.

"Мерси, това помогна."

"Имам предвид, че не трябва да се тревожиш, защото никога няма да спра да те обичам."

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now