37.

388 60 5
                  


"Отиваме на пътешествие с любимата ни ракета..."

"Не!" Луи спря Анна и Хари, преди да продължат "Абсолютно, не."

Анна се намръщи, свивайки рамене и пусна главата си върху ръката на Хари "Грубо."

Хари придърпа Анна по-близо, галейки гърба и нежно, все едно Луи я беше наранил "Всичко е наред, скъпа."

"Ей," Луи отблъсна Хари, нежно придърпвайки Анна към себе си "не я наричай скъпа, тя си е моята скъпа."

Анна се засмя, когато Хари отдръпна ръката си, позволявайки на Анна да се притисне към Луи "Да не би, някой да ревнува?" тя прошепна в ухото му, слагайки лицето си между рамото и главата му.

Луи се намести, така че да му е по- удобно "Не, нямам нищо към Хари."

"Аз съм тук" каза Хари, развявайки ръка пред лицето на Луи.

"Наясно съм. Дървовидните ти способности, помагат да не забравя присъствието ти."Луи го удостои с фалшива усмивка.

"Поне аз не приличам на бебе..."

"Ако кажеш таралеж, заклевам се, че ще..."

"Достатъчно!" Лиам извика от предната част на колата, карайки и двамата да млъкнат "По дяволите, трябваше да се кача при Найл и Ерик"

"Не, повярвай ми, по-добре си при нас." Каза Анна "С надута докрай музика и свалени прозорци. До сега да беше оглушал."

"Забравили часта, в която аз съм в One direction, любов?" Лиам се засмя, усмихвайки и' се в огледалото за задно виждане, след което върна погледа си върху пътя.

"Не я наричай така! Боже, хванете си собствени гаджета, хора. Анна е заета." каза Луи, буквално слагайки Анна в скута си.

"Аз наричам всички "любов", любов." Отвърна Лиам, намигвайки на Луи, който не успя да не се усмихне обратно. "Това, че е жест на любов, не означава, че ще ти открадна приятелката. Тя не е мой тип и без това."

"Извинявай? Аз съм тук." Възкликна Анна, без да вдига главата си от рамото на Луи

Хари седеше тихо, наблюдавайки приятелите си с развеселено изражение.

"На какво се усмихваш, слънце?" Лиам попита от предната седалка, с очи пълни с хумор.

"Нищо, нищо... просто се забавлявам като ви гледам как се заяждате." отговори Хари "Карате ме да се чувствам... у дома."

"Ой, толкова си сладък." Анна каза, надигайки се леко, за да го потупа по-рамото

"Знаеш ли какво е гадното?" Хари проговори отново, след няколко минути мълчание.

Всички погледнаха към него, очаквайки отговор.

"Няма да е така следващата седмица."

"Знам," отвърна Анна "иска ми се да е така завинаги."

"Но няма да е." тъжно каза Хари.

"Ето защо, трябва да направим това най-якото къмпинг пътуване " Луи викна, вдигайки юмрука си във въздуха

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now