3.

1.4K 151 7
                  

Луи: Здрасти!!

Анна: Ъм, здравей

Луи: За какво е това "ъм"?

Анна: За това, че се изяснихме, че не искам да говоря с теб.

Луи: Добре тогава

Анна: Това трябва да е сън.

Луи: К'во?

Анна: ДА, това е сън.

Луи: Какво става?

Анна: СЪБУДИ СЕ, АННА, СЪБУДИ СЕ

Луи: Супер, тя е луда.

Анна: Ти плод на въображението ми ли си?

Луи: Ти сериозно ли?

Анна: Да, напълно, плод на въображението ми.

Луи: Защо аз?

Анна: Защо ти какво, плод на въображението ми?

Луи: Не съм плод на въображението ти!

Анна: Това звучи точно така, както би го казал плода на въображението ми.

Луи: Ти наистина си сериозна.

Анна: Да...

Луи: Тогава...

Луи: чао.

Луи: ДА, ДА, ДА

Луи: КАЗАХ ГО ПРЕДИ ТЕБ

Луи: ТОЛКОВА СЪМ ГОРД

Анна: Това е тъжно. 

Луи: КАЗАХ ЧАО.

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now