Бонус #8: Чат с Клеър

56 5 0
                  

Клеър: Значи и двамата виждате това???

Клеър: Ехо???? Отговорете ми!!

Ерик: Да, мамо, това е групов чат.

Клеър: Струва ми се, че усещам особено държания, млади човече и не ми харесва.
 
Ерик: Мамо, това са съобщения, не можеш да усетиш лошото ми държанието, дори и да имах, но аз нямат, така че...

Анна: Здрасти, мамо!! Радвам се, че най-после заряза стария телефон! Харесва ли ти новият iPhone?

Клеър: ОБОЖАВАМ ГО!

Клеър: Малката жена вътре е доста полезна!!

Ерик: Oмг, Siri.

Клеър: Да, това е името ѝ! Чудесно момиче.

Анна: Радвам се, че ти харесва!!

Клеър: Та, кога ще се приберете деца?

Анна: Сега излизам от Walmart, така че ще съм там след няколко минути. Ще се видим по-късно! Обичам ви, хора.

Ерик: И аз те обичам, дребееееен.

Клеър: Обичам те. Карай безопастно.

Клеър: Сега, ами ти Ерик? Кога ще си си вкъщи?

Ерик: След около половин час, Найл беше хванат от тълпа, докато напускахме летището. Ще бъдем вкъщи скоро! Обичам те.

Клеър: Добре и аз те обичам!!

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now