33.

503 62 1
                  

ГЛАСУВАЙТЕ И КОМЕНТИРАЙТЕ

Когато Анна и Луи свършиха с правенето (и яденето) на тортата, те се качиха в стаята и', за да гледат филм. Бяха минали тридесет минути, но Анна все още не беше решила, кой филм ще гледат.

"Ани, хайде." Изскимтя Луи от леглото. Той беше събул обувките си и съблякъл якето си, веднага след като бяха влезнали и се беше сгушил в завивките и'. "Буквално бих гледал всичко."

"Но, Луи, трябва да е перфектно." Тя захапа долната си устна, поглеждайки към него. Анна беше клекнала пред малко шкавче под DVD плеъра и', с два филма в ръцете и'.

"Защо, любов?" Попита Луи, объркан от това, колко сериозно го приемаше.

"Защото," започна тя, връщайки двата филма и избирайки нови два. "Това е първият филм, който ще гледаме заедно, а не искаме когато се сещаме за това да казваме, че първият ни филм е бил..."тя взе първият филм, който видя "Алвин и катеричоците"

"Мисля, че тези мъници са сладки." Каза той, а тя хвърли диска към него. Луи се засмя, пращайки и целувка.

"Добре, хубаво, ще избера един." Най-после каза Анна, пускайки някакъв диск в DVD-то.

"Кой е, скъпа?" Луи се премести леко, за да може и тя да легне. Веднага щом тя натисна бутона "пусни", той отвори ръцете си, канейки я да легне, за да се гушкат. Анна пропълзя, намествайки се удобно до гърдите му.

"Изненанда." каза тя, като нацупи устни към него. Луи тръгна да я целува, но тя мръдна глава и се усмихна подло "Гледай."

"Дразнител..." каза Луи и не и позволи да се отдръпне преди да го целуне, хвана нежно брадичката и' и срещна устните им.

"Ти си крадец на целувки" отвърна тя на закачката му

"Какво?" Засмя се той, изправяйки се леко, така че гърба му да опира на дъската на леглото.

"Тук си от няма и три часа, а вече открадна толкова много целувки от мен," обясни тя " така че ще те наричам крадец на целувки. Крадеш целувки."

"Трябва да го промениш, за да е по-точно, защото крада целувки само от теб."

"Аа, може би си прав." Бързо го целуна и се обърна към телевизора.

"Кой е крадеца сега?"

Тя му се оплези и се намести удобно между краката му, а гърба и беше срещу гърдите му.

"Кой филм избра?" попита Луи, слагайки брадичката си на главата и'.

"Просто изчакай да започне." Анна вдигна ръката си, прокарвайки пръсти през косата му, след което пак я сложи до себе си.

Когато филма започна, Луи се изсмя, а нейния гръб се разтресе от вибрациите.

"Титаник? Сериозно?" Тя усешаше усмивката му срещу главата и'.

"Не! Какво?!" скочи и натисна един бутон, отваряйки DVD-то.

"Какво има?"

"Би трябвало да съм го сложила на грешното място преди. Не исках Титаник." Каза докато търсеше правилния диск. "Аха! Ето го."

"Какво..."

"Спри!" Прекъсна го тя с усмивка на лице "Не харесваш ли изненади?"

"Не съвсем, не." Отговори той, след като седне отново на същото място тя.

В същия момемт щом заглавието на филма излезе на екрана, Луи я погледна въпросително "Stuck In Love?"

"Гледал ли си го?"

"Не." Легна назад, след като я целуна по главата.

"Йей! Сега ще ти е по-интересно." Каза Анна "Харесваш ли Нат Лулф?

"Ъ..."

"Айзък от "Вината в нашите звезди"?"

"Ъм, аз... всъщност..."

"Луи, да не си посмял да ми кажеш, че не си гледал "Вината в нашите звезди"." Спря филма Анна и се обърна към него.

"Не съм го гледал." Прехапа устната си Луи. Анна му хвърли разочарован поглед "Е, Хари беше отишъл да го гледа и ме извика към края му, за да го взема и той ревеше."

"Наистина?" Анна покри устата си с ръка, опитвайки се да не се засмее. Беше тъжно, но мислеше, че преувеличаваше.

"Да, плакал е прекалено силно в киното и са го помолили да напусне." Луи се опита да не се засмее, но не успя. "Тогава беше тъжно, но когато сега се сетя ми става много смешно."

"Толкова е мекушав." Каза тя относно Хари. След което се сети, защо Луи и го беше казал. "Добре, значи ще гледаме два филма. Този и Вината в нашите звезди."

"Не, не искам да го гледаме." Възрази Луи "Ще плача."

"Жалко." Тя отново се обърна "Ще бъде Нат Лулф ден."

"Не го ли харесваш?"

"Не, той е много, много..."

"Много какво?" Попита Луи, повдигайки вежди.

"Много грозен." засмя се Анна, макар и двамата да знаеха, че щеше да каже точно обратното

"Добър отговор." Луи целуна бузата и' отново

Не можеше да и' се насити.

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now