Chapter 58

89.8K 6K 858
                  

Chapter 58

Pawns

I didn't know that we would have an early confession. Literal na maaga. Pero magagawa pa ba namin matulog muli ni Keaton? This is the right time to settle everything.

Kapwa kami nakaupo sa kama at nakasandal sa headrest. I was just waiting for him to continue.

"By the way, are you sure about the Wuhan, Keaton? Makakapasok ba tayo roon?"

Minasahe ni Keaton ang kanyang noo. "About that... the yacht is still in the Enamel coast. Umiikot lang tayo."

"What?"

"Are you disappointed?"

"Of course not!"

"We just picked a place where you and Langton's girl can't run."

"Napakagaling n'yo naman po!"

"Thank you." He casually said as if he didn't understand my sarcasm.

Namayani ang katahimikan sa pagitan namin ng ilang minuto bago ako huminga ng malalim at muling humarap sa kanya.

"Keaton..."

Sa pagkakataong iyon ay siya naman ang huminga ng malalim.

"Aldus mentioned to me that he shared some part of my past during our break-up." Tumango ako.

"Yes. It's true. The Samontes were involved with illegal businesses. My parents together with our family in China..."

Kumunot ang noo ko. "You told me that..."

Umiling sa akin si Keaton. "We still have our relatives in China, but Langston and I never acknowledge them."

"Then what made you decide? Sinabi sa akin ni Aldus noon na sa murang edad mo ay pinili mong gawin iyong bagay na magtutulak sa mga magulang mo para maku—"

"I was convinced by your father."

Nanlaki ang mata ko. "M-My father?"

"Your father was my Dad's right hand, Shanti. Siya iyong ilang taong pinagkakatiwalaan ni Daddy."

Nakatulala na ako kay Keaton. Akala ko noon pa man ay babago pa lang nakilala ni Papa ang mga Samonte, pero matagal na pala.

"Right hand..."

"But little did my father knows, his right hand was an actual asset, a spy assigned to keep an eye on his business."

"What?" halos hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. My Papa was a spy? How the hell did it happen?

"It took years before your father actually gained my Dad's trust. I've witnessed his struggles."

"Y-Years of spying?"

"Yes. Because it's not just my father, there are lots of connected syndicate with us. At sa mga Samonte ang napili niyang lagyan ng butas." Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko.

"H-How did he convince you? They were your parents, Keaton. Hindi ba naging mahirap sa 'yo na isuplong sila? May ginawa ba sila sa 'yo ng mga panahong nabubuhay pa sila? Do you have any hatred from them?"

Dahil kahit baliktarin ang mundo, maging masama man ang iyong mga magulang, may laging parte sa puso mo na handa silang panigan sa kahit anong oras.

Umiling siya sa akin. "I loved my parents. Pero hindi ko ginusto ang ginagawa nila. Human trafficking, aggravated assault, fraud, drug manufacturing, theft..." napahilamos sa kanyang sarili si Keaton.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon