Chapter 45

101K 6.9K 4.4K
                  

Chapter 45

Quarantine

It wasn't just Tanya and August who were boiling from anger. It wasn't just them who wanted to boil those Ferells alive, including that Chinese from Wuhan.

Halos ibato ko na sa direksyon nila iyong tasa ng kape na hawak ko. How did they trick me like that?

Parang biglang naunat lahat iyong bagong kulot kong buhok.

At first, I was too confident that I would know if someone from them was lying or acting. I was well informed about their ways and how they moved in their wicked ways. Just like what happened a while ago, I could identify when Aldus tends to exaggerate his actions.

Buong akala ko ay kalkulado ko na ang paraan ang pagkilos nila. Masyado akong naging kampante na wala silang gagawin laban sa akin dahil buong akala ko ay naririto sila laban kay Tanya.

But I was wrong, Ferells were here with their other business. Hindi man inamin sa akin ni Leiden ang itinanong ko sa kanya, alam kong may kinalaman iyon kina White Arellano at Autumn Olbes. Simula kanina ay hindi ko na nakita ang anino ng dalawang iyon.

I am aware of their connection with some of the famous bachelors here in Enamel. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit matindi ang galit nina August at Tanya sa mga Ferell.

Mga pakialamero!

Paniwalang-paniwala ako na hindi sila makasagot doon sa tanong! Putlang-putla sila at nanlalamig, sino ang hindi maniniwala roon? Isa pa, mas maniniwala naman ako na hindi sila nakakasagot.

Napailing ako sa tindi ng pagkainis. I was tricked!

Nagpatulungan ako ng mga kamoteng iyon at ng intsik na galing Wuhan.

"Natutuwid na ang buhok ko! Natutuwid na!" hindi ko na napigilan ang sarili kong sabihin iyon.

"Huh? Washable ba iyang pagkakulot mo?" inosenteng tanong ni Leiden.

Napangiwi ako. "N-No... bigla akong nagutom. Let's go..."

Nagsimula na akong tumalikod at sumunod na rin sa akin si Leiden. Hindi ko na gusto pa na makarinig ng kayabangan mula sa mga Ferell, dahil nakita ko lang naman si Troy Ferell na inagaw iyong mikropono kay Tanya.

"It was fun! Sobra kaming na-pressure ng mga pinsan ko! Akala namin ay hindi na kami makakalabas. Too bad... sinuwerte yata kami. So, the dare is too impossible..."

"Troy, 'di na kailangan ng speech."

Narinig ko ang pag-iingay ng mikropono sa biglang pag-agaw ni Tanya.

"But if you're too desperate to date me, it's okay, Tanya. Hindi mo na ako kailangang pilitin matalo sa mga larong ganito. Just tell me. May pinagsamahan naman tayo... j-just please move on."

"Tang ina mo, Troy Ferell! Someone, please remove this idiot in front of me!"

Troy chuckled. "Wait! Pikon! Ako na muna mag-dj dito!"

"W-What? No!"

Pero hindi na nakaangal pa si Tanya nang mas lumakas ang sigawan. Bakit mukhang dj yata sa nakaraang buhay iyang mga letcheng Ferell na iyan?

Maging si Leiden na naiiling at natatawa habang naririnig ang pagtatalo nina Tanya at Troy.

"Bakit hindi na lang kaya ligawan ni Ferell iyang si Tanya?" rinig kong sabi ng isang lalaki na kasabay rin namin ni Leiden sa pagkuha ng pagkain.

Saglit na natawa si Leiden. "Impossible."

Naupo na kami habang nagkakagulo pa rin sa speaker.

"Bakit nga hindi, Leiden? Hindi ba't diyan naman talaga nagsisimula?"

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon