Chapter 46

100K 6.6K 4.3K
                  

Chapter 46

Wuhan

To all kinds of quarantine, only Troy's Ferell announcement sounds unsafe. It should be a statement that would put someone at ease, but the moment I heard his annoying voice and his term, all I could see were alarm bells in every direction.

Kailan pa naging tagalog ng quarantine ang kagatin? Hinayupak siyang gagong siya!

I grabbed Farrah's wrists. I didn't feel safe in this place anymore. Lalo na kung may isang Ferell sa likuran namin na parang isang wangwang.

I thought Nero Ferell would be different from them, after his effortless help. But after I've seen his handkerchief as he waved it with his bored look, my eyes almost blew up a fire.

Gagong 'to! May pahawak-hawak pa sa bewang namin ni Farrah!

"Let's go, Farrah!"

"W-What?"

Pinili ko na hantarang dumaan doon mismo sa harapan ni Nero Ferell at marahas kong itinulak ang dibdib niya habang hawak ng isang kamay ko si Farrah.

Hindi man lang natinag si Nero at tipid lang na tumingin sa akin.

"Over-tanned!"

Bigla siyang natigilan dahil sa sinabi ko at agad kumunot ang noo niya. Natigil din iyong pagpapaikot ng panyo niya.

Umirap ako sa kanya bago ko siya sinagi at nilampasan habang hila si Farrah.

"What the hell?! Pangalawa ka na!"

Hindi ko siya pinansin, kagat ko ang pang-ibabang labi ko habang malalaki ang hakbang ko. Sino naman kaya iyong isa?

"Over-tanned? Hindi naman. Hot nga ni Nero!"

"Farrah! They are enemies! Have you heard Aldus' announcement? Maybe this is their way to get even on us. Can you still remember our agreement with them? We agreed to be their partners in the previous game."

Ilang beses tumango sa akin si Farrah.

Ngayon ko napansin na mas lalong dumami iyong tao, halos hindi na kami makalabas ni Farrah dahil parang umiikot na lang kami.

"Oh..."

"Pero pinili ko si Leiden at hindi ka nagpakita. After our conversation with them, we could easily read how particular they are with promises and plans. They always wanted to get even. Tanya and August is a good example. Hindi nila gustong magpalamang at maisahan, kaya hindi na ako nagtataka na tayo ngayon ang mainit sa mata nila." Paliwanag ko kay Farrah.

Isa pa natatandaan ko ang sinabi ni Leiden kanina lamang tungkol sa kanila. Hindi magandang maging kalaban ang mga kamoteng ito.

"Oh my gosh!"

Natakpan na ni Farrah ang bibig niya nang mas pumasok sa isipan niya ang lahat ng sinabi ko.

"That's it. They probably hired someone to do something against us." Natigil na ulit kami ni Farrah sa gitna ng mga tao habang nagpapalinga-linga ako.

We're trapped.

"That's too serious!"

"I cracked his signal message. Intsik at Arabo, Farrah..." napapailing na sabi ko.

I still have my problem with Keaton and his travel history. Lalo na't pinaghihinalaan talaga siyang nanggaling sa Wuhan. Pagkatapos ay may isa pang intsik na ipinasok dito ang mga Ferell? Mga gago talaga sila.

"A-Arabo..." nanlaki ang mga mata ni Farrah.

Ilang beses siyang umiling sa akin. "A-Arabo... haponesa... ayaw Arabo... ako benta niya... mura lang kapag balik...balik... lingguhan...shingil..."

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon