Chapter 43

99.4K 7K 3.4K
                  

Chapter 43

Patient and Doctor

The electric music, disco lights, and the liquors pouring like rain made the whole place wilder.

Sa sobrang dami nilang pera ay ipinanliligo na nila ang alak.

"Good luck to us!" sabi agad ni Aldus nang makarating na si Keaton sa posisyon ni Troy kanina.

Keaton Samonte joining in this weird game is very unusual for him. I've been inside his world, and known him better, but to see him entered a silly game without any assurance of a win-win situation...

I couldn't help but think deeply.

What is his big reason for joining this game?

I tried my best not to look on his side. I should focus myself on this game, and not to someone else. I should remember what I'd witnessed a while ago.

Dapat ay hindi na ako umasa pa. Ako ang pumili nito at matagal nang tapos kung anuman ang mayroon sa amin. He's here because of Autumn.

At kung anuman ang sinabi niya kanina kay Tanya, siguradong hindi iyon para sa akin o kung para sa akin man, malaki ang posibilidad na sinusubukan niya lamang tingnan ang reaksyon ko. Maybe he wanted to assess how regretful I was after all of the decisions I'd made between us.

Bagay na hindi ko dapat isisi sa kanya. I should stop expecting that something might happen between us again. Hindi na ako dapat umasa pa, para hindi na ako masaktan sa anumang posibleng mangyari.

Diretso lang ang tingin ko sa unahan habang si Aldus ay pilit na kinakausap si Keaton at kung anu-ano ang tinatanong na wala namang kwenta.

Kaya kapwa sila nakatingin sa posisyon ko dahil nasa gitna nila ako.

"Nice song, man! Proud instructor here."

"Shut up, Aldus."

"Bakit ka nga pala sumali rito, Keaton? This isn't you! This is so unexpected!" Aldus said exaggeratedly.

Gusto ko nang takpan ang tenga ko sa usapan nila ni Aldus Ferell. He's a poor liar.

Kung sa paraan ng pag-arte at pagsasalita, kahit sino ang makakakita sa kanya ay talagang maniniwala na gulat na gulat siya. Maging iyong pagiging kasali nila sa larong ito ay parang hindi sila prepared, pero dahil nabalaan na ako sa modus nilang magpipinsan, hindi nila ako maloloko.

Hindi sumagot sa kanya si Keaton, sa halip ay tipid na siyang lumilingon kay Aldus bago tumitingin sa unahan. Ginawa nila akong hangin sa pagitan nilang dalawa.

"Pero mas proud ako sa itatabi, Samonte... paano ba iyon?"

Kumuyom na ang mga kamao ko sa pinagsasabi nitong si Aldus. Napalingon na ako sa stage at tiningnan ko na si Tanya. Hindi niya pa rin ibinabaril ang hawak niya na hudyat na pwede na kaming pumasok.

"Look straight, Ferell. The game will soon start..."

"Come on, I am just trying to ask some tips, Samonte. Alam mo naman na inosente pa rin ako sa mga bagay na iyan..."

Nang marinig ko iyon, napalingon na talaga ako kay Aldus. Hindi na mawala iyong ngiwi ko sa kanya at sa kasinungalingan niya.

"Are you drunk, Ferell?" sabat ko.

Ngumisi siya sa akin. "Hindi pa..."

Sinilip niya ulit si Keaton. "Tang ina mo, Keaton! Magsalita ka rin!"

"Huh?"

Hindi man lang lumingon si Keaton kay Aldus, nanatili siyang parang poste sa posisyon niya habang nakakrus ang mga braso.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon