Chapter 54

85.2K 5.9K 2.6K
                  

Chapter 54

Party

In Leviathan, the Ferells are known famous about their wicked ways. Na kahit ilang taon na silang hindi nakatigil dito sa Enamel ay umaabot pa rin dito ang mga balita tungkol sa kanila. Sa totoo lang ay nakakasawa na rin sila, pero mukhang wala rin namang magagawa ang mga katulad ko dahil extended home naman talaga ng mga Ferell na iyon ang Enamel.

I was hoping that someone might ban them away from our province. Pero paano naman mangyayari iyon? Malakas ang kapit nila sa mga Arellano at sa mga malalaking pamilya rito.

But in Enamel, we have our own version of trending boys. At iyon ay ang magpipinsang mga Arellano. Well, marami rin naman talagang kilala lalo na kung gwapo, galing sa malaking angkan at mayayaman. Ang pamilya ng mga Villegas, Belo, Al-Muzaini, Montgomery, De Mesa, Samonte, Olbes at Ferry.

But White, Leiden and Gilbert Arellano are always on the top list. Syempre, hindi pa rin naman mawawala sa tatlong iyon ang paghahari-harian, of course, pamilya lang naman nila ang nagpapatakbo ng buong Enamel.

It's just that these past few years, their troubles and ruckus had been toned down, especially White Arellano, hindi iilang beses na nababalitaan ko ang mga problema niya sa buong Enamel noon, pero ngayon ay halos wala na akong nababalitaan sa kanya. Ganoon siguro talaga ang panahon.

As time goes by, people mature. Except those gang, hindi ko sinasabi na taga-Leviathan silang mga gago silang pakialamero.

Nagsalubong pa ang mga mata namin ni Aldus, siya na ang unang nag-iwas sa akin sa takot na makatanggap na naman siya ng dirty finger. Wala sa sarili siyang uminom ng tubig habang walang tigil sa pagsulyap sa telepono niya.

Ikaw tawag agad iyo amo?

My grin couldn't leave my face. Parang ang sarap sa pakiramdam na ako naman ang makakabawi rito sa kulto ng intsik na iyon.

Hindi ko pa nakakalimutan ang ilang beses na panloloko nila sa aking mga hinayupak sila, nasaan na iyong tatlo? Magtulong-tulong pa sila.

I always knew how to cover myself and make a composed mien, dahil iyon ang pinag-aralan ko at iyon ang mundong ginagalawan ko. Pero pagdating talaga kay Keaton at dito sa mga alipores niya, nawawala iyong ilang taon kong pinag-aralan.

Kung sabagay, they don't need my professionalism.

But I knew that they need a psychologist, and I could say that I am the perfect one to deal with them. Because in just one glance at them, I can already diagnose the problem. Kalas.

Katulad ni Langston ay may nakakalas din dito lagi sa mga Ferell, lalo na itong gagong Aldus na 'to at ang hinayupak niyang coincidence!

Umirap ulit ako kay Aldus kahit hindi na siya nakatingin sa akin at humarap muli ako kay Leiden.

Mabuti na lang at mukhang hindi pa masyadong nabibilog ng mga Ferell iyong utak nitong si Leiden, pero natatakot ako nab aka malapit na, si Leiden na mismo ang nagsasabi na madalas na siyang sumama sa mga kultong hilaw na iyon.

"Are you game, Ashanti?"

I blinked a lot of times. Sobrang layo na pala talaga ng naabot ng iniisip ko.

"Of course. Paano ba?"

Ngumisi si Leiden. "We need to make it more realistic. We need a bit of advice first. My cousin knows someone good with teasing."

"Huh?"

Leiden dialed his phone, and he called someone. Nanatili akong nakatitig sa kanya habang hinihintay ang boses ng nasa kabilang linya.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon