Chapter 1

188K 7.4K 1.6K
                  

Chapter 1

Meet

I doubled the speed of my bicycle as I shouted my frustration at the top of my lungs.

"Urgh! Ayoko na!"

Tears stung in my eyes as I pedaled my bike. They were being too much, couldn't they just leave me alone? I don't like their idea; I don't want to fucking join the high society! I didn't dream of a big name using a damn stepping stone!

What kind of stepping stone? A man. A fucking man!

My vision started to blurry but I continued to pedal my bike. I don't want to stop, I just want to find some place away from them. Sawang-sawa na ako sa kanila.

I couldn't help but to hate my parents and my siblings! Bakit ba kasi sila gano'n? We could strive hard if we want to climb on top, bakit kailangan ay umasa pa kami sa lalaki? Because it was my mom's frustration until now?

Dahil kilala ang pamilya ni Mama na may magagandang dalaga at nakakapag-asawa ng mayayaman?

How foolish!

Kilala ang mga Miral bilang lahi ng mga babaeng magaganda na kadalasang nakakapag-asawa ng mga lalaking angat sa lipunan. But unluckily, my mom got pregnant at hindi sa mayamang lalaki. Hindi pa nga tapos sa pag-aaral noon si Papa nang mabuntis si Mama kay Ate.

My father was now an average employee in a certain company, he's a manager. Pero iba pa rin kumpara sa mga napangasawa ng mga pinsan ni Mama, mayayaman talaga.

And because she failed to hunt a man with a high name in society, she dedicated herself to find her daughters a good catch. Bagay na nararanasan namin ngayon ng mga kapatid ko.

Sa aming limang babaeng magkakapatid, ako lang ang pilit na hindi sumang-ayon. I never attended a date or something that would match me to someone, kahit ilang sermon na ang natatanggap ko.

Ashanti Rose Miral La Rosa is a woman who could create her own stones to step further on her own future. At paninindigan ko ito.

Not that, binubugaw talaga kami? Because they tend to explained the restrictions, pero parang gano'n na rin iyon.

But the other problem here was my sisters! Sobra na sila sa akin! They even told me that I was the ugliest of us all, dahil wala lang akong boyfriend! Like excuse me? I never liked the boys from my mother's recommendation, but I am willing to entertain others, basta wala lang sa listahan niya.

I have nothing against their relationship with their oh-so-yaman boyfriends, wala na akong pake, and I am not bitter, dahil mahal na naman daw nila iyong mga hilaw nilang mga boyfriend na araw-araw na lang nakaparada ang sasakyan sa harap ng bahay.

But the thing here was...

I bit my lower lip, and I wiped the tears from my eyes. My sisters just hit the home!

Oo na, ako na ang walang manliligaw! I am the ugliest! I am the unattractive daughter! Ako na lahat! Sila na ang magaganda!

Masama bang magreklamo sa kanila na kung pwede ay sa malayo na lang magparada ng sasakyan ang mga boyfriend nila at huwag mismong sa harapan ng bahay namin? Sino ba ang nagwawalis ng harapan ng bahay?

Hindi ba't akong walang ini-entertain na lalaki at hindi na kailangang matakot sa araw at mangitim dahil wala namang boyfriend?

And then... w-what? Babatuhin nila ako ng mga ganoong salita? Na kesyo bitter daw ako? Hindi maganda kaya walang magkamali!

Kasalanan ko ba kung bakit ako lang ang morena sa aming magkakapatid, kasalanan ko ba na hindi kasing laki ng dibdib nila ang dibdib ko?

Mga leche!

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon