Chapter 60

99K 6.5K 2.3K
                  

Chapter 60

Teabags

Aside from Keaton's characteristics, there were lots of other similarities between Frozen to him. It wasn't just his monsters and demons from himself, the situation left for him, his responsibility for Langston, their parent's death, but also how Keaton tried to set things right.

Itinama nina Keaton at Langston ang lahat ng pagkakamaling ginawa ng mga magulang nila gaya ng ginawa nina Elsa at Anna. It was all started with their grandfather.

Biglang pumasok sa isip ko iyong lolo nina Keaton at Langston.

Ngumuso ako. Tama pa ba 'tong iniisip ko? But no one is too old enough to think about the greatness of Disney stories. I am a huge fan! At tsaka hindi naman masama ikumpara iyon sa lalaking para talagang si Elsa.

But Keaton never mentioned me about his grandfather. Would it be too risky to ask? Hindi naman yata iyon Chinese dahil dito talaga sa Enamel nagmula ang mga Samonte, nagkataon lang na nakabingwit ng intsik na babae iyong Daddy ni Keaton.

Maybe at the right time, I'll have my courage to ask about it, or maybe Keaton would share it with me.

Hindi naman talaga aabot doon ang isip ko kung hindi lang kami nag-usap ni Keaton tungkol sa pagtulong niya kay Don Olbes. I heard a lot of speculations about Don Olbes, sa buong Enamel at hindi maganda ang naririnig ko. But Keaton cleared his name at sinabi niya sa akin ang mga bagay na nagbigay linaw sa akin.

That Don Olbes is a kind of villain with the greatest story you will love. Hindi pa man niya raw iyon buong naririnig, malaki ang paniniwala ni Keaton na isa iyong kwento na hahangaan niya.

Isang uri ng kwento na nais lang ni Don Olbes na marinig ng iilang tenga.

"Do you think I'll hear his story?" tanong ko kay Keaton nang minsan naming pag-usapan iyon.

"Probably not us, sweetheart. Parte lang tayo. It could be another Olbes or Arellano..."

Nakapangalumbaba ako sa harap ng kwarto ng bintana ko habang pinapanuod ang pagbagsak ng mga nyebe. Mag-iisang linggo na ang nakararaan nang lumipad kami rito ng buong pamilya ko sa Canada.

The same place where I first met him during his weakest point. Ilang beses ko pa ngang sinulyapan iyong mismong lugar kung saan kami nag-away ni Keaton.

Akala nga namin ay ibinenta na iyon ni Papa matagal na, kaya malaki ang tuwa namin ng malamang nasa amin pa rin ang pangalan at malaya pa rin kami makakapunta rito.

Hindi natuloy ang pamamanhikan at sinabi namin ni Keaton na ipagpaliban muna iyon. It was hassle, yes, dahil naghahanda na sina Mama at ang mga kapatid ko, pero naintindihan naman nila iyong sitwasyon namin ni Keaton. At tsaka hinayaan ko munang ayusin ni Keaton ang lahat ng kailangang ayusin niya roon sa Pilipinas.

Pero ilang araw lang simula ng makarating kami rito sa Canada ay tumawag si Keaton at sinabi na rito na raw siya mamamanhikan. Gusto ko sanang tumutol sa kanya, lalo na't parang gagastos pa siya ng malaki at sobrang maaabala pa iyong mga kasama niya. Pero hindi ko na iyon itinuloy, mayaman nga pala si Keaton at wala akong pakialam kung maabala iyong mga Ferell.

Biniro ko nga siya na pwede naman na wala ang pamamanhikan pero hindi siya pumayag sa sinabi ko. He's a man of his words. Kaya alam ko na hindi rin siya papayag.

Patuloy ako sa pagtanaw sa labas hanggang dumako ang isip ko roon sa ilang pinag-usapan namin ni Keaton matapos iyong sunog na nangyari sa sabungan.

Ako iyong tao na walang pakialam sa mga balita sa probinsiya ng Enamel, lalo na sa mga nakaraan ng mga naglalakihang pamilya roon. But I couldn't stop the curiosity in me about those powerful Dons.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon