Chapter 55

87.8K 6.2K 2.8K
                  

Chapter 55

Cancelled

I straightened the bottle before I finally turned my attention in front of my bikinis. I slowly licked my lips to savor the remaining Mexican drinks as my eyes started to feel heavy.

"How about this one?" she asked.

I couldn't count anymore the bikinis that she'd shown me. Hindi lang iyong mga bikini na dala ko kundi pati na rin iyong bagong bili niya.

I didn't expect that I would be having a new friend tonight. I even thought that insecurities might kill with her presence, imagine, she's a legit Mexican, while me? It was just my past life.

I thought she'd ruin my night just like her date, Aldus. But I just realized that Alejandra is a nice woman, too bad, her taste isn't really nice. Isa ng malaking patunay si Aldus Ferell.

"Are you okay? I think you should stop drinking--" iniwas ko iyong panibagong bote ng alak sa kanya.

"Sorry, but I really need this."

"Oh, okay. So, which one?"

Napatitig ako sa kanya, napapaisip tuloy ako kung saan siya nakilala ni Aldus, bakit naman siya nagpahila sa lalaking iyon?

I shook my head. I shouldn't think about my other frustrations. I should focus my attention in front of me, picking the best bikini.

"I think it will not look good on me if there's so much design. Can you see? My body is an athletic type."

She nodded and looked sternly at me. Akala ko ay susuko na siya at sasabihin na walang babagay sa akin nang biglang magliwanag iyong mukha niya.

"Oh, yes! I got something perfect for you!"

Umalis muna siya sa harapan ko at bumalik siya sa kanyang mga maleta. Hindi talaga siya pumayag na hindi ako sumama rito sa loob ng kwarto niya, mahigpit pa naman akong tumanggi dahil inakala ko ay nasa iisang kwarto sila ni Aldus.

"Here! Pick one!"

Napatulala ako sa pinakita niya. Kaya ko ba talaga iyang isuot? Wala sa sarili akong lumagok ng alak habang hindi ko inaalis ang mga mata ko roon sa pinakikita niya sa akin.

"Which color? This melon orange or cherry red?"

Bigla akong nasamid dahilan kung bakit ilang beses kong hinampas iyong dibdib ko para makahinga ako ng maayos.

Nang mahimasmasan ako ay muli akong uminom, kailangan ko nga talaga ng lakas ng loob. I am used to wearing a sports bra, but this one is out of my character! Kahit Mexicana pa ako.

It is a flat neckline bandeau top with a single spaghetti strap and an 80's style high waisted bottoms with a skimpy Brazilian cut. How did I know it? Thanks to my fashion maniac sister, Alissa.

"Why not this melon orange? Since you're tanned it will look sizzling hot."

"Huh?"

Ibinigay na sa akin ni Alejandra iyong bikini, kinuha niya pa iyong hindi bukas na bote ng alak at siya na mismo ang nagbukas niyon. Akala ko ay iinom siya pero inabot niya na iyon sa akin.

Parang kanina lang ay pinipigilan niya ako, ah?

"I'll pick mine too! Finish them already, Ashanti. The boys are already waiting outside." Her prodded her lips towards my bottle.

I glanced at the phone. She was right, I received a message from Leiden. He's asking if we'll take more time pa raw.

Dalawang bote pa iyong inubos ko bago ako tumayo at nagtungo sa banyo. Ilang beses ko pang hinawi ng halinhinan ang kulot kong buhok.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon