Chapter 59

87.6K 5.8K 1.8K
                  

Chapter 59

Melt

I've been asking myself why among the Disney princesses, Elsa was my favorite. Was it because she's the Queen? She's powerful, elegant, and fearless, characters that made her different from the others, or maybe because her story didn't focus on a prince destined to save her.

She's her kingdom's ruler, sought to be obeyed, destined to be on the throne, and someone who couldn't show weakness but a source of strength.

She was pictured to be almost as perfect, but as the story continued to unfold, as Elsa started to pursue her journey, it made me realized that a life's conflict wasn't just all about the enemies, because it will always start with you, to your own monsters.

I don't know if it was because of my intense love for Disney stories that it made me compare with the man I loved. Hindi ko maiwasang isipin si Keaton sa tuwing naalala ko si Elsa. Katulad niya ay hindi rin makikitaan ng kahinaan ang lalaking mahal ko. He's always tough, intimidating, and formidable. Kahit sino ay wala nang mag-iisip na may kahinaan siya.

But as I tried to melt him, after his years of coating it with thick ice just like a snowman, all I wanted was to hug him tight the moment I saw his vulnerability.

Hindi naman pala siya ganoon kalakas, hindi naman pala siya ganoon katatag, nasasaktan din siya, lumuluha at nasusugatan. He's too fragile.

At ilang taon niya iyong dinala ng mag-isa.

Yes, his brother was there beside him. But just like Elsa, he wanted to take care of Anna rather than being taken over by her little sister. Ganoon si Keaton, dahil sa nagdaang mga taon, lahat ng desisyon niya ay tinitimbang niya para kay Langston.

At isa na ngang malaking desisyon ay ang pagsuplong sa sarili nilang mga magulang.

Mariin akong pumikit at hinayaan ko ang sarili kong payapang sumandal sa ilalim ng puno.

If Leviathan was famous for its beach and resorts, the province of Enamel was always proud of our gardens and forests. Lalo na ang kilalang burol na siyang lagi kong pinupuntahan.

A beautiful hill with a mysterious tree on top of it. Maraming nagsabi na sa sobrang tanda na ng punong ito ay nagawa na niyang saksihan ang iba't ibang klase ng pagmamahalan na nabuo rito sa Enamel.

"Pero bago ka nabuo, ano ang kwento mo?"

Wala sa sariling tanong ko. Tumingala ako sa magandang puno na ngayo'y nasisinagan ng araw at tinatangay ng banayad na hangin. Tumama ang ilang sinag sa aking mukha dahil sa paggalaw ng mga sanga. Itinaas ko ang isa kong kamay at hinarangan ko iyon at nang sandaling unti-unti kong paghiwalayin ang mga daliri sumilay ang mga ngiti sa aking mga labi.

The sunlight, morning breeze, rustling leaves, and dancing flower petals will always be my tranquility. No matter how I loved my sister's company, my mother's soothing words, and Keaton's kisses, I will always find time to be alone.

Gusto kong mag-isa, hindi dahil luluha ako at may gustong pagtaguan, kundi dahil gusto kong yakapin ang sarili kong katahimik.

At last... I couldn't hear any painful noise.

Sa bawat galaw ng puno, sa bawat ihip ng hangin at bulong ng mga dahon... dala'y musika.

This tree had witnessed our first heartache. Nasaksihan nito kung paano ko ipinagtabuyan si Keaton at sinisi sa lahat ng nangyari sa akin at sa buong pamilya ko.

"Will you allow me to wash those memories? Hahayaan mo ba akong dalhin dito muli ang prinsipe ko?" saglit akong natawa sa sarili ko dahil sa pakikipag-usap sa puno.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon