Chapter 25

103K 6.4K 1.8K
                  

Chapter 25


Serenade

Binitawan ko na ang kamay niya nang alam ko na susunod na siya sa akin. At ginawa ko iyong paborito kong paraan ng paglalakad. Patalon-talon ako habang nasa likuran ko ang dalawa kong kamay na sinasabayan ng aking pagsipol.

Hinayaan kong tangayin ng hangin ang kulot kong buhok.

"Shanti, I should send you home."

Ngumuso ako sa sinabi niya. "Malapit na tayo, boss..."

"Where?"

Pinagpatuloy ko pa rin ang pagtalon-talon at hindi man lang ako lumingon sa kanya. Hindi ba't sinabi ko na sa kanya kung saan kami pupunta? Si boss talaga makakalimutin na.

Maybe he's a bit drunk. Should I send him home?

"Sa Great wall of China!"

"Really? Here in Leviathan, huh?"

"What? Nasa Mexico tayo!" natatawang sabi ko.

"Oh, so the great wall of China is now located in Mexico..."

Lumingon ako ulit sa kanya. "Sino nagsabi?"

Bumuntong hininga siya. "Just bring me there, and let's get this done."

"Hmm. Sungit."

Nanatili siyang mabagal na naglalakad sa likuran ko habang patuloy pa rin ako sa patalon-talon at pagsipol. Nang makita ko na ang hinahanap ko ay tumigil na ako.

I almost jumped in excitement as I pinpoint the beautiful scenery in front of my eyes.

"See? That's the great wall of China! Look, nilagyan pa nila ng ilaw ang mga pader para 'di tayo madapa!" napapalakpak ako sa tuwa at ilang beses na napatalon habang pinagmamasdan iyon.

Sinundan niya ng tingin ang itinuro ko sa kanya at kumunot agad ang kanyang noo na parang hindi niya nakikita ang ganda ng great wall of China.

"Shanti, you're just pointing the sea. And the lights? It's just the swimming barriers. Come on, let's go..." inilahad niya na sa akin ang kanyang kamay.

Unti-unti akong natigil sa pagpalakpak nang makita ang reaksyon niya. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko at napaatras ako mula sa kanya. Ilang beses akong umiling nang tinangka niya akong hawakan.

"Boss! Great Wall of China nga iyan!"

"You're drunk, Miss La Rosa."

"No! Y-you should appreciate my effort! Sobrang saya ko nang makita ko iyan. I thought you'd be happy too! Kasi intsik ka, pinaghirapan iyan ng mga ninuno mo." Akala ko ay mas maliliwanagan at mabibigyan man lang ako ng ngiti ni Keaton Samonte pero mas lalong kumunot ang noo niya sa sinabi ko.

"Let's go, Miss La Rosa. I'll get back to that fucking Aldus." Nang subukan niya ulit hawakan ang kamay ko ay nagawa na niya iyon pero pilit ko iyong binabawi sa kanya.

Mas lalo akong umiling sa kanya. "N-no... iwan mo na lang ako rito."

Sumulyap siya sa Great Wall of China bago niya ibinalik ang titig sa akin. "What do you want? Lalakarin ba natin iyan?"

"No, let's just watch the beauty of it!" tuluyan ko nang naagaw ang kamay ko sa kanya.

I saw how Keaton Samonte frustratingly combed his hair with both of his hands as he speaks another language. Mandarin na naman siguro iyon.

"Ang ganda!" I said as I spread my arms to feel the cold wind of the night while looking at the lines of the light of the wall.

"Pero lasing..."

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon