Chapter 19

100K 7.1K 2.9K
                  

Chapter 19

Breadstick

How could he say that I was feeling cold when all I could feel right now was an utter warmth?

How could he give me those icy stares, yet my cheeks couldn't help but to fluster?

How could he freeze the moment with his simple gesture like we were just the only people in the world?

How could he hold my pulse with his back on me, whisking me away like a prince who stole his princess from the crowd?

How could he act like a jealous boyfriend if all he could do was to deduct my salary? (very odd, right?)

How could he make my pulse ran like a marathon when all he did was to scowl at me?

How could he act like this and made me confused as hell?

How could he ignite hotness, yet I've first met him with his coldness?

How could he be so devastatingly handsome while mad?

Oh my gosh! Did I just admit that he's gwapo...? No way, walang gwapo gwapo sa mga kuripot na instik na katulad niya.

I glanced at him again, on his back as he continued to pull me. I couldn't help but feel dazed. Tang ina mo, Samonte... ang gandang lalaki mo po.

I bit my lower lip to stop myself from praising him. He's not gwapo, he's not. He's not... pero gwapo talaga e, tang ina niya na lang talaga.

The sunlight continued to glitter against our skin, his skin like a crystal kissed glamour in the ocean, and mine as a chocolate bar slowly melting with steam.

The sand continued to tingle against our feet, the waves of the ocean danced with my brittle emotions, and my pulse was making its unusual rhythm.

"S-Samonte... inaano ba talaga kita?" I tried to pull my hand away from him, but his grip tightened.

Patuloy pa rin siya sa paghila sa akin. "Samonte..."

Wala akong natanggap na sagot sa kanya sa haba ng nilakad namin. We stopped in front of a nipa hut that sells printed shirts.

Humarap sa tindera si Keaton na hindi man lang pinapakawalan ang kamay ko. Ilang beses ko na iyong hinila pero mas lumalabas iyong ugat sa leeg, noo at kamay niya kapag ginawa ko iyon.

He's so scary. Wala na talaga akong suswelduhin.

"Winter jacket." Ani niya.

Umawang ang bibig ko, saan siya bibili ng winter jacket sa isang resort? Kamote ba siya?

"A-ano po, sir?" Kahit iyong tindera ay nanlaki ang mata sa kanyang narinig.

"I mean... that one..." may itinurong shirt na blue si Samonte.

Dahil mukhang marunong lumanghap ng sitwasyon ang tindera o dahil kitang-kita naman sa hitsura ng boss ko na mainit ang kanyang ulo, sobrang bilis niyang kinuha iyong itinuro ni Keaton Samonte, kahit naman ako ay gano'n din ang gagawin ko.

"D-damitan mo talaga ako? Resort 'to, of course—" he looked sternly at me.

"Choose, then. Dadamitan o huhubaran?"

Hindi ako nakasagot sa tanong niya at natulala na ako sa mukha niya at sa ilang bakat ng ugat sa kanyang noo na parang puputok na anumang oras.

Nang maibigay na sa kanya ang shirt ay tinanggal na niya agad iyon sa lagayan. Pinakawalan na niya ang kamay ko at sinimulan niyang ipagsalikop iyong damit na parang siya ang magsusuot sa akin.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon