Chapter 29

96.3K 6.5K 4.3K
                  

Chapter 29


Used

A payment for our debts? Gaano kalaki ang naging utang namin sa mga Samonte para gawin akong pambayad ng mga magulang ko?

Sa aking pagkakatanda ay wala naman kaming malaking ari-arian na naiipundar o kaya'y negosyo. Bakit humantong sa ganoon ang paraan ng pagbabayad ng aming utang?

That Keaton Samonte! How dare him to accept me like I was some sort of goods for barter?

I wiped the tears on my cheeks as the tricycle continued to move. I should report to work today, and pretend that I still wasn't aware of the truth.

That explains my father's reaction when he witnessed how Samonte started to show his interest in me.

Maybe at first, it wasn't in his expectation that the rich and handsome Samonte would take an interest in me, how could it be possible, anyway? His least beautiful daughter would attract his big shot boss?

Akala ko ay si Mama lamang ang magiging problema ko pagdating sa pera, pero halos pareho na sila ni Papa. If it wasn't all about our properties, there's only one thing that would lead us to deep debt, his sinful hobby! Gambling!

My whole body was shaking in anger, my heart was throbbing in pain, and my tears couldn't stop falling. My mother's words continued to play in my mind about Keaton's willingness to wave all our debt in exchange for me.

Was I that cheap?

Ganoon na ba kababa talaga ang tingin niya sa akin at sa pamilya ko? Paninindigan na naman ba namin ang tingin ng buong Enamel sa mga La Rosa? Na nakukuha lamang kami sa kinang ng salapi?

How could they live like that? People were looking at us with disgust, and no matter how we proved our beauty and achievements, in the end, they'll see us as beauty with a shovel behind their back, ready to dig someone else's fortune.

I was thirty minutes late when I arrived at work. Sinigurado ko muna na hindi niya ako mapapansin na umiyak.

Hindi naman maaari na bigla na lang akong umalis sa trabaho na walang magandang dahilan. That would be very unprofessional. If Keaton and my father had their transaction under the table, I don't care anymore.

Tatapusin ko na lamang ang ilang linggo ko rito habang kinukumbinsi siya at gagawa ako ng paraan na siya ang umayaw sa akin.

"You're late, Miss La Rosa."

"I'm sorry. Just deduct it to my salary, boss." Tipid kong sagot.

I never looked at him and proceeded immediately to my post. I opened my laptop and started reading his sent files.

I couldn't pretend to act sweet on him like what I used to. Every morning I used to offer him a coffee or anything in the pantry, but I should better stop myself, right? Bago ko pa isaboy sa kanya ang mainit na kape. Hayop siya.

Alam ko na hindi naman siya magtataka agad dahil abala siya sa trabaho pero sa sandaling mag-break time na kami at lumapit siya, baka ang laptop na nasa harapan ko ang ibato ko sa kanya.

Muntik ko nang makalimutan na hindi nga pala pumapayag ang mga intsik na hindi sila nababayaran sa utang at gagawin ng mga iyon ang lahat para makabayad ang may utang sa kanila sa kahit anong paraan.

May pa "I should court you" pa siyang nalalaman. Hindi na lang niya sabihin na, "Ikaw bayad akin utang iyo ama, piso isa kalong, piso isa halik, ako tuhog bayad na utang."

"Tang ina mo!"

Malutong na mura ko sa harap ng laptop. Nawala ang mga mata ni Keaton Samonte sa kanyang mga papeles at natigil sa ere ang kanyang pagpirma dahil ngayon ay nasa akin ang kanyang atensyon na may kunot na noo.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon