Chapter 11

96.2K 5.8K 1K
                  

Chapter 11

Sponsor

Malakas na halakhak ni Leiden Arellano ang lalong nagpakunot ng noo ko habang nakatanaw sa mga batang naglalaro sa maliit na court.

"That was fucking epic, Ashanti!"

Umakbay siya sa akin na tawa nang tawa, marahas ko siyang itinulak papalayo sa akin.

"Shut up. Oo na! Ako na ang jobless! Ako na ang gabi-gabing minumura ni Papa, ako na ang laging iniirapan ng mga kapatid ko at ako na ang disappointment! Masaya ka na?"

But this annoying Arellano couldn't stop laughing! Ano ba ang nakakatawa doon? Oo, ilang beses ko nang inisip na sipain si Samonteng lamig pero hindi naman ako umabot sa punto na doon sisipa. May awa pa rin naman ako.

Bakit naman kasi lumabas siya!?

"I am so proud of you!"

"Shut up, Arellano!"

"Gusto mo ba ng trabaho? I can hire you. You can be my secretary just don't kick my balls, okay?"

"Tang ina mo."

Sumipol siya. "Ang lutong."

Tumayo na ako sa bleachers at humiwalay na kay Leiden. Gusto ko nang mag-message kay Farrah, bakit ang aga yata ng oras na ibinigay niya sa akin at ako pa lamang ang youth council na nandito?

"Hindi na makakabuntis 'yong si Samonte."

Biglang bumalik sa alaala ko iyong pamimilipit na reaksyon ni Keaton nang masipa ko iyon. Hindi na ba talaga? Nakokonsensiya na 'ko.

"Hindi ba iyon madadaan sa hilot, Leiden?"

Muntik nang mahulog sa kanyang kinauupuan si Leiden sa tanong ko at muli na naman siyang humalakhak ng malakas na pagtawa.

"What the—ano ang hihilutin, Ashanti? Holy shit! Paano hihilutin? Sa bulag ba siya lalapit?" wala pa rin siyang tigil sa pagtawa, sa katunayan ay hawak na niya ang tiyan niya sa katatawa.

Napapasulyap na 'yong mga bata na naglalaro sa amin dahil sa pagtawa ni Leiden. I made a continuous circle near my ear to send them a message that someone's getting crazy.

Sa sobrang asar ko lumapit na ako kay Leiden at pinaghahampas ko na siya para tumigil siya sa pagtawa.

"Tumigil ka dyan, kamoteng hilaw ka!"

"Kamoteng what?" ngising tanong niya. Nagpahid na siya ng luha sa gilid ng kanyang mata.

"Gago ka."

I was about to walked out when Arellano grabbed my wrist and pulled me on his lap.

"Don't gago me, La Rosa. Pinaka-good boy pa 'ko sa mga Arellano..." bulong niya sa akin.

Nanlaki ang mga mata ko at marahas akong humiwalay sa kanya. Muling tumawa si Leiden Arellano na nakasandal na sa bleachers habang nasa likuran ng ulo niya ang kanyang dalawang kamay.

Naningkit ang mga mata ko sa kanya. Nang makita niyang unti-unting umangat ang kanan kong paa sa ere, nanlaki ang mga mata niya. Mabilis nagtungo sa pagitan ng mga hita niya ang dalawang kamay niya para protektahan iyon.

Agad siyang tumayo at dumistansya sa akin.

"Si Ashanti, hindi na mabiro! Not my balls, snowflakes."

Umirap ako sa pang-asar niyang mukha at tumalikod na 'ko. Eksaktong dumating na rin si Farrah at ang ibang youth council.

Tulad nga ng sabi niya tungkol ang meeting namin sa isang sponsorship event.

The Prince Who Built the Snowman (Prince Series #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon