Giới thiệu

2.9K 153 15

Hán Việt: Ngã Hữu Dược A ( hệ thống)

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa

Nguồn CV: https://wikidich.com/truyen/ta-co-duoc-a-V82GL3CVfCmz2FtN#!

Tình trạng: Hoàn thành

Tình trạng edit: tập tễnh lết 😅😅

Editor: Tracy (Vi Tiểu Bảo)

*note: truyện do ta tự edit, thỉnh không so sánh mang đi hay thắc mắc. Ta đọc nhiều nhưng lần đầu edit, không mượt hay có chỗ không đúng cầu thông cảm 😊. Thân!

Văn án

Cố Tá: Ngươi có bệnh a?

Công Nghi Thiên Hành: Ngươi có dược sao?

Cố Tá: Ngươi có bệnh a!

Công Nghi Thiên Hành: Ta nói có bệnh ngươi có thể trị sao?

Cố Tá: Ta nói có dược ngươi muốn hay không a!

Công Nghi Thiên Hành: Ngươi có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu.

Cố Tá: Ngươi muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu.

Công Nghi Thiên Hành: Vậy đều lấy đến đây đi.

Cố Tá:......

Đơn giản mà nói, thụ nhát gan sợ chết sau khi xuyên qua vẫn luôn tìm mọi cách sống sót. Hắn có cái bàn tay vàng gọi là hệ thống luyện dược, đáng tiếc không có dược liệu, không thể thăng cấp. Trưởng tử đích tôn của siêu cấp thế gia chỉ số thông minh siêu quần nhưng thiên phú tu luyện lại quá kém, đáng tiếc khó bồi dưỡng thành luyện dược sư, không thể chỉ vì hắn phục vụ, nhưng có thể điều động bó lớn dược liệu.

Hai người một cái có bệnh, một cái có dược, vì thế, có bệnh bao dưỡng có dược, tất cả mọi người đều hảo.

Cp chính: Cố Tá x Công Nghi Thiên Hành

Cp phụ: Ngạo kiều sư huynh x Phong lưu thái tử, cùng các cp qua đường khác

Người qua đường: Công Nghi gia, ba Cố (x2), các vị sư phụ, con trai ngoan, các tông môn, cùng pháo hôi và vai ác khác.

Chú ý: Chậm nhiệt, chậm nhiệt, chậm nhiệt (chuyện quan trọng nói 3 lần)

_______

Giới thiệu cho mọi người về việc phân cấp trong truyện:

* Hậu thiên cửu trọng: Luyện huyết cảnh ( tam trọng ), Đoán cốt cảnh ( tam trọng ), Ngưng mạch cảnh ( tam trọng ).

* Tiên thiên cửu trọng: Hàm khí cảnh ( tam trọng ), Tụ khí cảnh ( tam trọng ), Hóa khí cảnh ( tam trọng ).

* Thoát phàm cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong).

* Hợp nguyên cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong).

* Vũ hóa cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong).

* Thiên nhân cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong).

* Nhân cực cảnh ( nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong ).

* Nhân hoàng cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong).

* Toái không cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong).

* Thiểu đế cảnh ( nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong ).

* Đại đế cảnh ( nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong ).

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ