Chương 18: Khóa chỉ đạo của kim chủ

911 103 3

Editor: 3Tee (Túy Tửu Tửu)

Lúc này, Công Nghi Thiên Hành thả người nhảy, dừng trên đấu võ trường.

Thiếu niên khuôn mặt nho nhỏ còn chút tính trẻ con, nhưng đường nét khuôn mặt đã có chút kiên nghị.

Còn Cố Tá lại nghe được một chút âm thanh rất nhỏ từ phía trên truyền xuống.

"Dương nhi còn kém chút…"

"Đáng tiếc, nếu Hành nhi có thể tập võ, sẽ không đến mức như vậy."

"Chớ có nói như thế, tư chất của Dương nhi cũng rất tốt!"

"Nhưng mà so với những con cháu xuất sắc của mấy nhà khác, vẫn là còn kém một nửa…"

"Chỉ là so với mấy đệ tử xuất sắc của nhà khác, vẫn là kém hơn nửa phần..."

"Ngược lại chi thứ xuất hiện vài hạt giống tốt."

"Bọn họ bên trong so với Dương nhi hơn một ít, nhưng cùng đệ tử xuất sắc nhà khác vẫn là không đuổi kịp. Công Nghi gia ta thế hệ này lại không tìm ra được người tài giỏi. "

"Ai, khó a... Khó a! "

Nghe xong, Cố Tá đại khái hiểu rõ.

Năm đại thế gia muốn cùng nhau chạy song song,  đều là dựa vào các thiên tài nằm trong nhóm con cháu trẻ tuổi của thế hệ này đến thế hệ khác, hơn nữa tư chất còn phải không thể thua nhà khác.

Trên thực tế cũng là như thế, bởi vì đại thế gia nhiều người, lại có tài nguyên rèn luyện dồi dào, làm cho mỗi một thế hệ trong nhà đều sẽ có một người xuất sắc trấn áp huynh đệ tỷ muội tiểu bối trong gia tộc chính mình, là thiên tài trong thiên tài, cùng thiên kiêu chi tử tranh phong, oai phong một cõi không ai nhường ai, vì gia tộc tranh đoạt lợi ích. Mà chi thứ cũng sẽ mạnh mẽ bồi dưỡng để thay thế thiên kiêu nếu có chuyện ngoài ý muốn.

*thiên kiêu(chi tử) : con trời

Nhưng hiện tại tứ đại gia tộc khác đều xuất hiện cường giả trẻ tuổi, chỉ có Công Nghi gia, Công Nghi Thiên Dương là đích thứ tử của gia chủ, tư chất lại chỉ có thể so sánh với những cường giả mà lúc trước chuyên dùng để thay thế bổ sung, trong chi thứ cũng có xuất hiện vài hạt giống khá tốt, nhưng cũng chỉ trong cấp bậc này, không thể vươn hơn nữa.

Mặc khác, Công Nghi Thiên Hành kinh tài tuyệt diễm, cử thế vô song, nhưng cố tình thân thể y lại suy nhược, nếu không tiểu bối tứ đại thế gia khác chỉ sợ bị y áp chế đến ảm đạm không thấy ánh sáng — đây là chuyện mà ngũ đại thế gia đều phải thừa nhận.

Chẳng qua, mặc dù Công Nghi Thiên Hành hiện giờ như cũ nằm trong Ngũ Công Tử ở đế đô, không thể tập võ chính là không thể võ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ Công Nghi gia không ngã mà thôi.

Nhưng tất cả thế gia đều biết, một khi Công Nghi gia ngã xuống, phía sau lại không có hậu bối kiệt xuất thay thế bổ sung, trong tranh đoạt lợi ích về sau không thể nghi ngờ Công Nghi gia chỉ có thể ở thế hạ phong. Hơn nữa vị trí gia chủ cũng cần có người kiệt xuất thừa kế.... Có thể nghĩ thử, đệ đệ Công Nghi Thiên Hành - Công Nghi Thiên Dương có bao nhiêu áp lực.

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ