Wakas

19.8K 493 232
                  

Wakas

I was holding her hand when we stopped in our garage. Malawak ang ngiti niya habang pinagmamasdan ang bahay na matagal niyang hindi nakita. Umikot ako sa kotse at binuksan ang pinto para sa kaniya. She smiled as she looked up the house. Kahit ako ay napangiti dahil sa kaniya.

"I missed your house. Halos limang taon na akong hindi nakarating dito." she said.

I chuckled and kissed her forehead. Sa veranda pa lamang ay kitang-kita na ang nahihintay sa amin. Lolo was sitting on his rocking chair. His eyes widened when he finally saw us together.

"Malia!"

"Sir Greg!"

Binitiwan niya ang kamay ko upang tumakbo patungo kay lolo. My heart warmed with their closeness. It's been years but lolo still love her.

"Ang tagal kitang hindi nakita, apo!"

"Oo nga po, sir.." Leiana agreed. "Grabe! Parang hindi naman kayo tumanda?"

Umismid si lolo. "Bolera."

Nakangiti akong sumunod sa kanila. Nang marinig ang ingay ay lumabas si mama. She smiled when she saw us. Mabilis akong lumapit sa kaniya upang yakapin siya. I'm thankful to her for taking care of my woman.

"Thank you, mama.. For everything.." I whispered.

She tapped my back and nodded. Bumaling siya kay Leiana at ngumiti rin. She went to her and gave her a light hug.

"You're finally here.. How's Batanes?"

"It was good, tita. I'll surely come back."

Ang sunod na lumabas kay si Calum. He was scratching his head and looks sleepy. Humikab siya at tumango sa babaeng katabi ko.

"Welcome, Malia." he greeted.

"Thank you, Calum.."

Lumampas na rin siya matapos iyon. I held Leiana's waist to pull her closer to me. Hinawakan niya lamang ang kamay ko sa baywang niya. I smirked and glanced at mama.

"Pinaghandaan namin ang pagbabalik ninyo. Halina at kumain na tayo."

She gladly obliged and followed her. Inilipat ko ang pagkakahawak ko sa baywang niya patungo sa kamay. Nagtatawanan si mama at lolo nang makarating ng dining, ngunit siya ay natigilan sa nakita.

"Manang Linda.."

"Malia.."

Binitiwan niya ang kamay ko at tumungo kay manang. The old woman looked so happy seeing her here again. Naluluha pa ang mga mata nang maghiwalay ang yakap nila.

"Miss na miss ko kayo, manang."

"Kumusta ka, anak? Ang tagal din nating hindi nagkita." nabasag ang boses ni manang.

"Ayos po ako, manang. Masayang-masaya.."

Leiana's voice became sweeter. Iniangat niya ang kamay niya upang ipakita ang singsing na ibinigay ko. Manang Linda's eyes widened as she stare at it.

"Ikakasal ka na ba?"

She nodded. "Opo.. Ikakasal na kami."

Nangingiti niyang niyakap muli ang mapapangasawa ko. Matapos iyon ay dumiretso na kami sa hall upang kumain. Mama asked her about Batanes the whole time. Kahit anong tungkol sa engagement ay wala kaming napag-usapan. Ngunit alam kong si lolo ay alam na iyon. He was looking meaningfully at me. Inginunguso pa ang singsing na mula sa akin.

I chuckled and just nodded at him. He acted like punching the air when I told him. Si mama ay naguluhan nang makita ang reaksiyon niya. Natigilan agad si lolo at nagpatuloy sa pagkain.

The Stars Above Us (Louisiana Series #2)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon