Kabanata 26

9.5K 196 84
                  

26 – Affected

Nang magsimulang umandar ang kotse niya ay hindi na ako nagsalita pa. I was looking out the window to avoid any eye contact with him. Bukod sa naiirita ako sa kaniya, malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko sa sinabi niya kanina. Hindi ko alam kung saan niya hinugot ang kapal ng mukhang sabihin iyon, samantalang siya nga itong ibinalik ang lahat ng plano namin noon. If he's moved on, then why is he taking that back? Hindi ba't dapat nang lisanin ang nakaraan? Does he want to relive our moments with his new girl now?

Umirap ako sa kawalan. Ang cellphone ko pa ang ginagamit namin para sa Waze. I pursed my lips and glanced at him.

"Call your fiancé and tell her you're with me."

"She knows." Sagot niya at hindi tumingin sa akin.

"So? Tell her again and ask her if it's fine with her."

Huminga ako nang malalim habang nakatingin sa kaniya at hinihintay na gawin niya ang sinabi ko. He squinted his eyes and breathed deeply. Lalo lang akong naiinis sa tagal niyang sumunod.

"She already know, Leiana."

"I said don't call me Leiana!" I shouted.

Halos ihampas ko sa kaniya ang sling bag ko sa gigil. Agad niyang iniharang ang braso niya upang hindi ko na siya mahampas pa. Pabalik-balik ang tingin niya sa daan at sa akin.

"Damn.." bulong niya. "Relax."

Pinagpagan ko ang sling bag ko at muling isinukbit. Pagkakamali talaga ang sumama rito! I've never experienced this before. Groom na masyadong nagpapa-asikaso at dapat ako talaga? Walang ganito!

I rolled my eyes again as we stopped in front of a store. Nauna akong lumabas at tiningala ang gusali. Displayed gowns and suits were seen because of the glass wall. Elegante ang mga iyon at mukhang mamahalin. I actually thought Caleb is going for a more expensive suit. Akala ko ay kukuha siya ng kilalang sylist, iyon pala ay kahit sa shop lang okay na sa kaniya.

"Ito ang unang address. Wedding shop ito." Ani ko.

"Alright."

Nauna akong pumasok. Sumunod lamang siya sa akin at nakita ko agad ang iilang costumer na nagsukat ng wedding gown at ipinapakita iyon sa mga kasama nila. Lihim akong napangiti at nahawa sa masayang tawanan ng iba. Saan kaya ikakasal ang mga ito?

"Good morning, ma'am and sir.." a woman in a uniform approached us. "May appointment po sila?"

Umiling ako. "Ah, wala. We're just looking for suits if it's okay? Do we need a reservation?"

"No, ma'am. This way po."

Ngumiti siya sa akin at ganoon din ako. Bahagya akong bumaling kay Caleb na lumilinga sa paligid. We followed the woman as she opened a book and asked me to write my name.

"For what po ang hinahanap nating suit, ma'am?"

"Para sa kasal."

"Ah. Ikakasal po kayo ni sir?" Masaya niyang tanong. "Congrats po! Bagay kayo!"

Nagwala ang dibdib ko kasabay ng pag-iling ko. "A-ah, hindi.. Nagkakamali ka."

Napalunok ako at bahagyang nanginig ang kamay ko habang nagsusulat. I also wrote Caleb's name there. I heard him chuckle and spoke.

"Hindi ganoon, pero parang ganoon na rin."

"Ano po, sir?"

Pati ako ay naguluhan sa sagot niya. Bumaling ako sa kaniya nang matapos magsulat. He raised his brows and tilted his head at me. A smirk appeared on his face.

The Stars Above Us (Louisiana Series #2)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon