Kabanata 3

9.6K 226 34
                  

03 – Who

Sinundo ko si Maui sa bahay nila nang madaling-araw na iyon. Isang maleta ang dala niya para sa lahat ng mga gamit na dadalhin. Gaya ng ginawa namin noong unang luwas namin ay nagtungo kami sa istasyon para makaaalis na. Isang linggo pa bago ang pasukan. Makakapaghanda pa kami ro'n sa bahay na tutuluyan namin.

"Ready ka na, Malia?"

Tumango ako. "Excited na ako, Maui!"

Umupo ako sa upuang malapit sa bintana matapos ilagay ang bag ko sa compartment. Sinilip ko ng bintana at nakitang marami pa ang mga pasaherong naghihintay ng bus. Tumabi sa akin si Maui at niyugyog ang braso ko.

"Apat na taon na lang, graduation na natin!"

Natawa ako. "Nagmamadali? Hindi pa nga simula ng pasukan!"

"Ganoon talaga, sis! The best nurse ng kalawakan 'to!"

Napa-iling na lamang ako at muling tumingin sa bintana. Ang cellphone ko ay na sa bulsa ko lamang kung sakaling tumawag o mag-text si kuya. Hindi ko lang alam kung tatawagan ba ako nina nanay. Siguro ako na lang kapag dumating na ako sa Maynila.

Matapos ang ilang pagpapalit ng sasakyan ay nakarating na kami sa terminal ng bus sa Maynila. Si kuya ay naghihintay ulit sa lugar kung saan ko siya nakita noon. Kumaway lamang ako, samantalang si Maui ay tumalon-talon pa at naghawi ng buhok.

Nag-jeep lamang kami patungo sa village. Gabi na ngunit kitang-kita ko ang magagandang mga bahay na tila nagpapasiklaban sa isa't isa. Lahat ay elegante at pang-mayaman ang hitsura. Naglakad na lang kami patungo sa bahay kung saan nagtatrabaho si kuya dahil aniya ay wala namang tricycle sa loob ng village. Aanhin ba nila iyon kung mayroong kotse ang lahat?

Tumigil kami sa isang napakalaking bahay. Nanlaki ng nga mata ko nang kausapin ni kuya ang isa sa limang guard na naroon. Kulang gray ang gate ng bahay at nang buksan iyon ay ang napakalawak na facade agad ang sumalubong sa amin. Puro bermuda grass iyon at mayroong rectangular pool sa kaliwa. Sa mga poste ay mayroong mga ilaw na warm tone lamang ang kulay. Napanganga ako nang tuluyan kaming tumapat sa bahay matapos ang paglalakad sa napakalawak na facade.

The door was made up of a massive Narra wood. Sa paligid ng bahay ay mayroong mga halaman. Nang pagbuksan kami ng pinto ay lalo akong napanganga sa hitsura ng bahay. It was silent. The glass curtain wall was reaching the floor to the ceiling. Hinawakan ko ang braso ni Maui.

"Ang ganda.. Grabe.." bulong ko.

"Yayamanin, sis."

Sinundan namin si kuya na lumakad patungong likod ng bahay. Lumilibot pareho ang mga mata namin hanggang makarating sa garden party area. Naroon din ang dirty kitchen ngunit tago lang. Hanggang dito sa likod ng bahay ay malawak pa rin at puro halaman. Pati yata rito ay puwedeng maging parking ng sampung kotse sa lawak.

"Baka naman kailangan nila ng aso? Marunong akong tumahol."

Kinurot ko siya. "Baliw.. Katulong sa kusina ang pinasok mo rito, hindi pagiging aso!"

"Bakit, ikaw? Ano ang sa'yo?"

Nagkibit-balikat ako. "Katulong yata.. Alalay ng asawa ng may-ari?"

Hinila ko si Maui nang buksan ni kuya ang isang tagong kuwarto. Nang pasukin namin iyon ay mukhang doon na nga kami mananatili. Ibinaba ko ang bahage ko at inilibot ang paningin sa kuwarto.

"Maid's quarters 'to at hindi okupado.." ani kuya. "May sariling banyo naman at mga kabinet. Malapit ang dirty kitchen dito kaya madaling magluto."

"Maganda na ang kuwarto, kuya. Ayos na kami rito ni Maui."

Umupo si Maui sa ibabang kama at huminga nang malalim dahil sa pagod. Sinilip ko ang banyo at tama lang naman iyon sa amin. Mas malaki pa nga iyon kung ikukumpara sa banyo namin sa bahay. Maayos at matibay rin ang mga kabinet na nakakabit sa dingding.

The Stars Above Us (Louisiana Series #2)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon