Kabanata 36

9.5K 195 397
                  

36 – Suspicion

"Malia, bilisan mo na!"

"Narito na, kuya!"

Isinabit ko ang sling bag ko sa balikat at bumaba ng hagdan. Sina nanay ay na sa labas na ng bahay habang inihahanda ang sasakyang gagamitin. The family bonding they wanted is happening today. Hindi naman puwedeng wala ako.

"Tinawagan mo ba si Caleb, Mari?"

Tumango siya. "Opo, nay. Pero, hindi siya sumasagot."

"Marami yatang ginagawa?" ani kuya.

"Baka nga.."

I cleared my throat and looked around. Hinawi ko ang buhok ko at dinama ang malamig na simoy ng hangin ngayong umaga. Nang bumalik ang mga mata ko sa kanila ay nakatingin na sila sa akin.

Kumunot ang noo ko. "Bakit?"

"Sinabi mo ba sa kaniyang kasama siya? Hindi ba't sinabi kong sabihin mo?" tanong ni Noelle.

"Sinabi ko. Hindi ko lang alam kung pupunta."

I breathed deeply and looked at the gate. Isang kotse ang tumigil sa harap no'n. I slightly smiled when I knew who it was. Nang lumabas siya ng kotse ay agad na tumawa si Noelle dahil sa saya.

"He's here! I told you, nay! He's gonna come."

Caleb removed his glasses to hang it on his black shirt. Dahil sa suot ay halata ang muscles sa braso niya na malamang ay alaga sa workout. He glanced at me as Noelle called him.

"Caleb!"

Hindi niya iyon pinansin at dumiretso kay nanay. She seem pleased that he came. Bahagya siyang yumuko at ngumiti kay nanay.

"Mabuti at nakarating ka. Talagang inaasahan ko ang pagdating mo."

"Mrs. Alcaraz." he formally said.

Nanay chuckled and tapped his shoulder. Bumaling siya kay Noelle na masayang-masaya sa pagpunta ni Caleb. Parang nagbara ang lalamunan ko at umiwas ng tingin.

"Ano ka ba, hijo? Tutal ay ikakasal naman kayo ng anak kong si Mari, nanay na rin ang itawag mo sa akin."

"Totoo pong pakakasalan ko ang anak ninyo, pero hindi si Mari."

My eyes widened and immediately looked at them. Nawala ang ngiti ni nanay at ganoon na rin si Noelle. Pumikit lamang nang mariin si kuya. Caleb then went to me and held my hand in front of them. Nagwala ang dibdib ko ro'n.

"Nobyo po ako ni Malia. Kaya kung may pakakasalan ako sa dalawang babaeng anak ninyo, si Malia iyon."

Umawang ang labi ko. "Caleb.."

He gazed at me and nodded. Para akong na-estatuwa sa sinabi niya. Hangga't maari nga ay iniiwasan ko muna ito dahil nag-away na kami ni nanay. Ngayon naman ay sinabi niya nang harapan!

"Am I late?"

Lahat ng atensiyon namin ay nabaling sa nagsalita. Nagulat ako nang makitang pumasok ang mama ni Caleb at mayroon pang suot na shades. Nanay frowned and look confused.

"Camila? Anong ginagawa mo rito?"

She chuckled. "Nabalitaan ko ang family bonding. Hindi ba't gusto ninyong makilala ang anak kong si Caleb bilang mapapangasawa ng anak mo?"

Peke siyang ngumiti at tumitig kay nanay. My mother was confused of the reason why she's here. She laughed and glanced at me.

"Si Malia ang tinutukoy ko." pagkukumpirma niya.

The Stars Above Us (Louisiana Series #2)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon