Kabanata 7

8.5K 209 60
                  

07 – Rude

Good morning, Sir Caleb.. :)

Nakangiti kong iniwanan ang kape sa desk niya na mayroong sticky note sa platito isang umaga. Nang pumasok kasi ako ay wala ulit siya at mukhang na sa banyo pa dahil sa tunog ng lagaslas ng tubig. Bukas na rin ang sliding glass door kaya nililipad ang puting mga kurtina. Hindi pa maayos ang kama niya kaya naman gusto ko sanang ayusin ang comforter ngunit ayokong makialam.

Nilisan ko ang kuwarto niya at tumungo sa school. Gaya ng ibang mga araw ay sinunod ko ang schedule ng mga klaseng dapat kong pasukan. Hindi ko ulit kasama si Maui at kadalasan ay si Tyler ang nakakasama ko. Mayroon naman siyang mga kaibigan at paunti-unti niya akong ipinakikilala sa kanila.

Nang matapos ay agad akong umuwi para daluhan ang trabaho ko sa mansiyon. Nilinis ko ang living room sa baba at taas. Pati na ang den at ang veranda sa gilid ng bahay. Matapos iyon ay nagdidilig ako ng halaman. Si Maui ay hindi pa rin nakakauwi.

Bumuntong-hininga ako nang sumapit ang alas-sais ng gabi. Pagod akong tumungo sa second floor para kunin ang baso ni Sir Caleb. Baka kasi maipon at magtaka sina Manang Linda kung saan napupunta ang mga iyon.

Tahimik akong kumatok ngunit walang sumagot. Pinihit ko ang door knob at nakitang wala na naman siya ro'n. Dim lamang ang ilaw kaya kinakabahan ako nang pumasok. Ang cup naman ay agad kong nakita sa desk niya.

Good evening, Leiana..

Namuo ang ngiti sa labi ko nang sumagot siya sa sticky note. Kinagat ko ang pang-ibaba kong labi at marahang kinuha ang baso habang malakas na kumakabog ang dibdib. Tinanggal ko ang asul na sticky note doon at itinago para hindi makita ng mga tao sa kusina. Agad akong tumakbo patungo sa kuwarto namin.

Mahina akong natawa sa penmanship niya. Ganito pala ang hitsura ng sulat niya, kung ganoon? Magdo-doktor ba siya o mag-aabogado?

Lumapit ako sa salamin at idinikit iyon sa pinakataas na parte. Malakas ang kabog ng dibdib ko at hindi iyon nawala, lalo na tuwing dadapo ang mga mata ko sa sulat na iyon.

"Sis? Saan galing 'yang sticky note sa salamin?"

Umawang ang labi ko sa tanong ni Maui nang makalabas ako ng banyo. Pinatutuyo ko ang buhok ko gamit ang tuwalya nang makitang tinitignan niya iyon mula sa itaas na kama. Kinakabahan akong umupo sa harap ng salamin.

"Huwag mo nang tanungin."

"Leiana?" Tanong niya. "Kay Sir Caleb ba ito galing?"

Lalo akong kinabahan. Bakit niya alam? Dahil sa Leiana? Gaano ba siya kasiguradong si sir lang ang tumatawag sa akin nang ganoon?

"Ha? Siya lang ba ang tumatawag sa akin ng Leiana?" Inosente kong tanong.

"Oo, sis. Siya lang."

Umangat ang kilay niya sa pag-iwas ko ng tingin. Palihim na tinignan ko ang sticky note bago sinuklay ang buhok ko. Kinakabahan akong baka kung ano ang isipin ni Maui. Idinikit ko lang naman. Iyon lang!

"Alam mo? Kung may ganap, naaamoy ko agad! At may naaamoy ako ngayon."

Kumunot ang noo ko. "Ano naman?"

Bumuntong-hininga siya at bumaba mula sa kama. Tumayo siya sa likod ko at tinignan ako mula sa salamin. Hindi tuloy ako makatingin sa kaniya dahil tama ang hinala niyang galing iyon kay Sir Caleb.

"Hindi ko nga alam, e. Parang.. Parang may inililihim ka sa akin." Pagsususpetsa niya.

"Wala akong lihim. Sinasabi ko naman sa'yo lahat, ah?"

The Stars Above Us (Louisiana Series #2)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon