Kabanata 1

15.3K 246 73
                  

01 – Dream

"Malia.."

Bumuntong-hininga ako at kinamot ang ulo ko gamit ang dulo ng ballpen ko. Pinagkatitigan kong maigi ang papel na hawak ko, baka sakaling biglang sumulpot ang sagot sa utak ko. Nagbasa-basa naman ako rito, ah? Bakit wala akong matandaan?

Luminga ako sa paligid at tinignan ang mga kaklase ko. Lahat ay seryoso sa pagsasagot sa exam. Gusto kong silipin ang papel ng katabi ko ngunit masyado iyong tago at natatakpan. Ang teacher naman namin ay matalim ang tingin sa bawat isa sa amin, sinisiguradong walang mag-uusap at magtatanungan.

"Malia.. Pst!"

Inis kong binalingan ang tumutusok sa braso ko. Nang tignan ko kung sino iyon ay si Maui pala na halos dalawang dipa ang layo sa akin. Ang payong niya pa ang gamit niyang panusok para kunin ang atensyon ko.

"Ano ba, Maui?" Bulong ko.

"Identification, number seven.."

Umirap ako at tinignan ang papel ko kung may sagot ba ako sa numerong iyon. Sandali kong sinilip ang teacher namin at nang makitang hindi siya sa gawi ko nakatingin ay agad kong sinagot ang tanong ni Maui.

"Essential parts of liberal education."

Umawang ang labi niya saka mahinang tumawa. "Ah. Sabi ko na, e.."

"Anong sabi mo na? Hindi mo talaga iyon alam, Maui."

"Kapal mo, sis. Nag-review ako kanina."

Umirap siya sa akin at ganoon din ako sa kaniya. Hinanap ko sa test questionnaire ang mga numerong wala pa akong sagot. Marami-rami pa iyon pero sana naman ay may sagot siya sa ilan.

Tahimik kong inilabas ang payong ko at ginamit din iyong panundot sa kaniya. Agad akong umaktong nagsasagot nang bumaling sa amin ang teacher. Nang tumalikod siya ay bumulong ako kay Maui.

"Thirty-seven, multiple choice?" Tanong ko.

Mabilis niyang hinanap sa papel niya ang numerong iyon bago ako tignan. Ipinakita niya ang apat niyang daliri para sabihing letter D ang sagot. Ngumisi ako at tumango.

"Sabi ko na, e."

"Hindi mo naman talaga 'yan alam, Malia." Nang-aasar niyang sabi.

"Kapal mo. Nag-review rin ako kanina."

Inirapan ko siya at ganoon din siya sa akin. Nagpatuloy ako sa pagsagot kahit na wala na akong mapiga pa mula sa utak ko. Bukod sa panghuhula sa identification, inimini-minino ang ginawa ko sa multiple choice. Mabuti na lang at mayroong essay. Kahit papaano ay maganda naman ang sagot ko sa mga iyon.

"Times up, everyone. Please pass you papers to the side." Ani aming teacher.

Napabuga ako ng hininga at binitiwan ang ballpen ko. Iniayos ko ang test paper ko at ipinasa sa gilid para kolektahin. Ngumiwi ako nang banatin ko ang sarili kong braso. Naubos yata ang lakas ko sa exam na iyon.

"I'll meet you on Thursday and announce your score. Thank you and goodbye, class."

Nagsitayuan ang lahat para batiin ang guro samantalang ako ay humikab lamang at sumubsob sa desk. Nagsimulang mag-usap ang mga kaklase ko tungkol sa mga sagot nila. Ipinikit ko ang mga mata ko para sana matulog ngunit hindi na rin natuloy nang mayroong umalog sa balikat ko.

Pagod kong tinignan ang matingkad na mukha ni Maui. Nakangiti siya sa akin at parang hindi naubos ang lakas sa exam na iyon. Ngumiwi ako at inangatan siya ng kilay.

"May sagot ka sa enumeration?"

Kumunot ang noo ko. "Tinatanong pa ba 'yan? Wala naman akong sinaulong kahit ano!"

The Stars Above Us (Louisiana Series #2)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon