Kabanata 6

8.6K 231 81
                  

06 – Note

Maaga akong gumising nang muling sumapit ang Lunes dahil sa naging biglaang schedule namin. Nauna na akong kumilos kay Maui dahil magkaiba ang oras ng pasok naming dalawa. Suot ko na ang uniporme at bag ko nang tumungo sa dirty kitchen para magtimpla ng kape. Dala ko na rin ang bag ko nang umakyat sa kuwarto niya.

Huminga ako nang malalim bago kumatok. Iniayos ko ang pagkakasukbit ng bag ko at pinihit ang doorknob. Kailangan ko nang maibigay ang kape para makaalis na ako.

"Sir Caleb?"

Walang tao sa kuwarto niya nang makapasok ako. Luminga ako sa loob para hanapin siya ngunit hindi ko siya nakita. Nakabalunbon ang comforter sa kama at bukas ang glass door. Nasaan kaya iyon?

"Sir, magandang umaga.."

Wala pa ring sumagot sa akin. Bumuntong-hininga ako at inilapag ang kape sa desk niya. Kinuha ko mula sa loob ng aking bag ang light pink kong sticky note at marker. Sinulatan ko iyon at idinikit sa platito kung saan nakapatong ang kape niya.

Good morning, Sir Caleb..

Tumalikod na ako at naglakad palabas upang pumasok sa na school. Na sa kalagitnaan pa lamang ako ng hagdan ay kitang-kita ko na si Manang Linda. Mukhang nasanay na yata siyang nakikita akong galing sa kuwarto ni Sir Caleb tuwing umaga.

"Papasok ka na, Malia?"

Tumango ako. "Opo, Manang Linda."

"Mamaya, maagang uuwi ang kuya mo para maglinis ng mga kotse. Tumulong ka."

"Sige po. Mauna na ako sa inyo."

Sumenyas siyang umalis na ako. Sandali akong bumalik sa kuwarto para balikan ang isa ko pang notebook. Maliwanag na kaya naman kailangan ko nang magmadali. Mahuhuli pa yata ako sa meeting namin. Bakit kasi napaka-aga ng schedule?

Nang lumabas ako ng kuwarto ay nasalubong ko ang kagigising lang na si Maui. Namumula ang pisngi niya habang mayroong hawak na tinapay. Magulo pa ang buhok niya at may bakas ng tuyong laway sa gilid ng labi.

"Sis! May isa pang pogi! Nakita mo na? Nakita mo?"

Kumunot ang noo ko. "Ano? Sinong pogi?"

"Kapatid ni Sir Caleb, nandito na!" Kinikilig niyang sabi. "Nakita ko ngayong umaga sa kusina. Kaguwapo!"

Bumuntong-hininga ako at nilampasan na lang siya. Sumunod pa siya sa akin habang humahalakhak. Binaltak niya ang braso ko sa kilig. Sinamaan ko siya ng tingin para bitiwan ako.

"Anong ginagawa sa kusina?" Tanong ko.

"Uminom ng tubig."

"Kapag nagpadala ng tubig sa kuwarto, dalhan mo rin.." pagak akong natawa. "Iyong kuya kasi, pa-asikaso pa."

Tinalikuran ko siya at naglakad na palayo. Naiwan doon si Maui habang pinagmamasdan ako. Tinahak ko ang gilid ng bahay para makaalis na at maabutan ang meeting namin.

"Maging grateful ka na lang na nagdadala ka ng kape sa guwapo!"

"Wala nga akong pakialam kung guwapo. Naiistorbo ang tulog ko!"

Bumaling ako sa kaniya. Ngumuso siya at umirap sa akin. Natatawa akong kumaway at tuluyan nang lumiko sa pasilyo. Narinig ko pa ang pahabol niyang sigaw sa akin.

"Arte mo, sis!"

Nagmamadali akong lumabas ng village para sumakay na ng jeep papasok. Mabuti na lamang at hindi ko inabutan ang traffic at nakarating ako agad. Hindi pa rin nagsisimula ang meeting kaya naman sakto lang ang dating ko.

The Stars Above Us (Louisiana Series #2)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon