Chapter Forty Four

626K 14K 1.5K
                  

FOURTY FOUR

Copyright © Marco Jose (SiMarcoJoseAko)  

"Raisse, I did not..." Bigla siyang umubo nang sunod-sunod at nanlaki ang mata ko ng may kasamang dugo ang ubo niya. Gusto ko siyang lapitan pero pagkamuhi at galit ang nangingibabaw sa dibdib ko kapag nakikita ko siya.

"I did not rape you Raisse, I did not..." At muli ay umubo siya. Pero sa pagkakataong iyon ay natumba na siya at tuloy-tuloy ang pag-ubo niya na may kasamang dugo.

Bigla ay huminto ang paligid ko. Tila ba nabingi ako sa sinabi niya at hindi ako makapaniwala.

Naramdaman ko ang pangingilid ng mga luha ko. Nakaramdam ako ng saya, dahil alam kong sa kanya lang ako. Na maaari ko pang maibigay ang lahat ng mayroon ako sa lalaking pinakamamahal ko, kay Greg.

"Y—You did not..." Hindi ko magawang ituloy ang sasabihin ko. Tuluyan ng tumulo ang luhang kanina lang ay kaya ko pang pigilan.

Umangat ang tingin niya sa akin. "I did not, Raisse. Walang nangyari. Everything was just a play, just a play." He suddenly broke. Tears are flowing from his eyes.

"I am so much in love with her, but I just ruined my chance. I just ruined her, you and everything around me. I ruined it." He said. Hindi ako makaramdam ng awa sa kanya, kahit pa nasa harap ko na siya. Nakaluhod, duguan, umiiyak at sira.

"Mahal na mahal ko si Dana at hindi ko kayang pati siya ay mas masaktan pa. Tama nang umalis siya, tama nang iwan niya ako at tama nang hanggang doon na lang ang lahat." Sabi niya habang patuloy na lumalandas mula sa mga mata niya ang kanyang mga luha.

"Why did I feel sore that time? Why did you do that? Bakit ako, Cedric? May nagawa ba akong mali para sirain mo ang buhay ko?" Hinanakit ang nararamdaman ko ngayon, pagkamuhi at galit. Dahil hindi lang ako ang nasaktan sa ginawa niya. Pati si Greg nasaktan sa ginawa niya.

"I just need to do it for Dana, she's in danger. Buhay niya ang nakasalalay at hindi ko kayang pati siya saktan ni na Lavenia. Tama nang kinuha ng pamilya ni na Lavenia ang buhay ng ama ko, pero hindi ko kakayanin na pati ang buhay ng babaeng mahal na mahal ko ay kuhanin nila. It was just a play, Raisse. Hindi totoong ginalaw kita, hindi totoong ginahasa kita. The thing you felt that time was just a side effect of the drugs. Sinadya ang lahat ng iyon at planado iyon ni Lavenia. She was there, she was watching us that time so I need to act like a demon. Patawarin mo ako Raisse, para lang iyon kay Dana. Ginawa ko lang ang lahat ng iyon para sa babaeng pinakamamahal ko." Tuluyan na siyang bumigay. Umiyak na siya sa harapan ko kahit pa puno na ng dugo ang damit niyang suot pati na rin ang mukha niya.  

"C—Cedric." Hindi ko magawang makapagsalita, hindi ko alam ang dapat kong sabihin. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang patawarin o dapat ba akong maniwala sa mga pinagsasabi niya. Pero ang isinisigaw ng isip at puso ko ay maniwala ako sa kanya, na dapat ko siyang paniwalaan.

"I am so sorry, Raisse, patawarin mo ako. At kaya ako nandito sa harap mo ngayon ay dahil hindi ko alam kung mabubuhay pa ba ako. Pinapapatay na ako ng mga tauhan ni Lavenia dahil nalaman niyang may balak akong ipagpatapat sa iyo ang lahat pero nahuli niya ako. Binugbog nila ako at kulang na lang ay patayin ako pero pinalad pa rin ako, nabuhay pa rin ako dahil alam ng Diyos na dapat mong malaman ang lahat. Mahal ka ni Greg, mahal na mahal ka niya." Sabi niya. Pinilit niyang tumayo at nagawa naman niya. Mas natitigan ko ang mukha niya na puno ng pasa, galos, at halos namamaga na ang buo niyang mukha.

"Mapatawad mo sana ako Raisse, at kung sakaling mamatay ako, sabihin mo kay Dana, mahal na mahal ko siya at gagawin ko ang lahat para lang makasama siyang muli. Babalikan ko siya Raisse, babalikan ko at papasayahin ko ulit siya." He smiled painfully before he turned his back at me. Nakakadalawang hakbang pa lang siya ng tumigil siya at muli akong harapin.

His Possessive Ways (Published Under Summit Media) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon