Chapter Eight

707K 15.3K 2.9K
                  

EIGHT

Copyright © Marco Jose (SiMarcoJoseAko)  

"Greg." Agad kaming natigilan nang makarinig kami ng napakalambing na boses mula sa likuran namin.

"Ethan, buksan mo nga yung pinto." Utos ni Greg sa isa niyang teammates na malapit lang sa pinto.

"Pwede ba? Tanggalin mo nga 'yang braso mo na nakaakbay sa akin! Mamaya ma-transfer mo sa akin 'yang ka-demonyohan mo!" Pilit kong tinatanggal yung braso niya na nakaakbay sa akin pero sadyang malakas ang genes ng pagiging demon niya kaya hindi ko rin natanggal.

"Greg, bitiwan mo na siya. Baka nasasakal mo na siya." Saad ni Miguel sabay hawak sa braso ni Montemayor na nakaakbay sa akin. Pero tinanggal lang ni Greg ang kamay ni Miguel.

"Ano bang pakielam mo? Wala kang pakielam kung ano ang gusto kong gawin ko. Kung halikan ko man siya sa harapan n'yo o kung gahasain ko pa siya dito. Wala kayong—"

"Greg?" Natigilan si Greg sa sasabihin niya ng may magsalita sa likuran namin. Nanlalaki ang mata niyang napalingon sa babaeng nagsalita. It's her, Gwen Lim. Looking so charming and so sweet. Agad na tinanggal ni Greg ang pagkakaakbay niya sa akin at humarap sa girlfriend niya. They looked so sweet lalo na ng halikan ni Greg si Gwen sa pisngi. Paano kaya kung lokohin niya si Gwen? Ano kaya gagawin ni General Julio Lim?

"Greg?"Hindi maipaliwanag ang nararamdaman ni Gwen ng makita niya ang lalaking kanyang pinakamamahal na mayroong kasiping sa kama nito. Balak sana niyang isurpresa ang kasintahan dahil bukas na ang unang anibersaryo ng kanilang relasyon. Pero ito ang tumambad sa kanya. Ang kasintahan niya na mayroong kasiping na ibang babae sa kama.

"Gwen? L—Let me explain Gwen!" Agad na nagtago ang babaeng kasiping ni Greg sa likuran nito upang maitago ang mukha nito dahil sa kahihiyan.

Unti unting pumatak ang luha sa malambot na pisngi ng dalaga dahil sa sakit na nararamdaman na makita ang taong mahal niya na mayroong babaeng ibang kaniig. Parang milyong milyong palaso ang tumarak sa dibdib niya sa sakit na nararamdaman. Minahal niya ng lubos ang binata at hindi niya kaya kung wala ito sa buhay niya, dahil ikamamatay niya iyon.

"G—Greg, w-why? B—Bakit mo ako niloko?" Hindi mapigilan ni Gwen ang pag-agos ng luha niya. Sanhi iyon ng sakit na nararamdaman niya ngayon at nais ipakita ng dalaga ang sakit na nararamdaman niya sa kasintahan nito.

"G—Gwen, I'm sorry. I'm sorry, she's better than you. Mas mahal ko siya." Tanging nasambit ng binata sa kasintahan niya. Doon mas lalong nasaktan si Gwen. Tila pinatay siya sa sinabi ng binata sa kanya.

"May nagawa ba ako para hindi mo na ako mahalin? Tell me Greg, mayroon ba?" Nanghihinang tanong ni Gwen kay Greg na ngayon ay yakap yakap na ang babaeng kanina lang ay kaisang katawan nito. Nakatago ang mukha ng babae sa dibdib ni Greg habang balot ito ng tuwalya sa katawan. Mayroong suot na pang-ibaba si Greg pero bakas pa rin ang ginawa nilang pagtatalik batay sa hubad na kasama nito.

"No, no. Wala kang ginawang masama. I just love her so much than you. I can see my future with her, with our kids. I'm sorry Gwen. I love her so much." Niyakap ni Greg ang babaeng katabi niya at itinago ang mukha nito sa matipuno nitong dibdib.

"I—I'll tell my dad about this. Pagbabayaran n'yo ito!" Banta ni Gwen sa kasintahan na siyang ikinatakot ng babaeng kasama ngayon ni Greg.

"Handa akong harapin ang lahat kasama siya. Kahit ano pang mangyari Gwen, lalaban kami. Wala akong pakielam kahit na ikamatay pa namin iyon. Basta magkasama kaming dalawa, kaya naming harapin ang lahat." Natigilan si Gwen samantalang ang babaeng kayakap ni Greg ay natuwa sa narinig. Doon na siya kumalas sa pagkakayakap sa binata at hinarap na rin ang dati nitong kasintahan.

His Possessive Ways (Published Under Summit Media) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon