END OF THE BEGINNING

1.8K 55 4
                  

Four Sandovals and I
xMaligaya©September2023

MALAKAS at masayang tugtugin ang bumungad sa akin nang pumunta ako sa garden. Kumpleto silang lahat. Nandito ang mga magulang ng apat na sinuyo pa talaga nila para maging matagumpay ang noche buena party.

Kumpleto rin sana silang magpipinsan kung nandito ang nakatatandang kapatid ni Jeffrei na si Ate Avein. Ang kaso nga lang ay hindi pa rin ito nagpapakita.

"Joy, you don't have to do that. Come here," pag-aaya sa akin ni Mama Aerin na kinampayan akong lumapit sa kanila. Nginitian ko naman siya at tinanguan.

Tatapusin ko lang ang mga liligpitin tapos pupuntahan ko na silang lahat. Nakakahiya naman kasi kung wala akong gagawin.

"You're not a maid." Napalingon ako kay Bryan na nakasimangot sa aking tabi. Mahina tuloy akong napatawa dahil simula noong ianunsyo niya kanina kung ano'ng mayroon sa amin ay hindi niya na ako nilubayan pa.

"Hindi mo ba pupuntahan ang mga pinsan mo roon? Mukhang nagkakatuwaan na sila," banggit ko sa kaniya ko tiningnan sina Miah at Benj na kasama ang kanilang kapatid at si Jeffrei.

"Itigil mo na kasi iyan. Wala namang nag-uutos sa'yo na maglinis." Sa halip na makisaya sa kaniyang pamilya ay inuna niya pa ring tulungan ako sa aking ginagawa.

Kasama ko siyang mag-ayos ng maruruming plato at tasa.

"Misis," malambing niyang tawag pagkatapoos ay pumunta siya sa aking likuran para yakapin ako. Mabilis naman akong nagpumiglas upang tumutol.

"Bryan, may nakakakita sa'tin," saway ko na hindi niya naman pinakinggan. Tumawa lamang siya at lalo akong ikinulong sa kaniyang mga bisig.

"They won't mind if you don't help with the chores. Kahit ako na ang magligpit ng lahat ng iyan. Please," paglalambing niya kaya naman humarap ako sa kaniya.

"I love you," he muttered before he tried to snatch a kiss with me. Nakangiti naman akong umiwas pagkatapos ay hinampas ko siya sa balikat at itinulak.

"Hindi pa tayo pero nanghahalik ka na. Paano kapag sinagot kita, ano na ang gagawin mo?" kunwaring namomroblema kong tanong na umani lang ng tila nang-aakit na titig at ngisi sa kaniya.

"Expect that I will seduce you everyday." He laugh. "But not to the extent that I'll give my vïrginity to you. Pakasalan mo muna ako bago mo makuha 'yon," pagmamayabang niya pa kaya nakatanggap na naman siya ng hampas sa akin.

"Halika na nga." Ako na ang nag-aya at nagdesisyong tumigil sa pag-iimis dahil baka kung saan pa mapunta ang usapan na 'to.

Kumalas naman siyq sa aming pagkakayakap pagkatapos ay inilahad niya ang kaniyang kamay sa akin upang pagsiklopin ang aming mga palad.

Hindi na kasi siya tulad ng dati na finifilter ang mga sinasabi niya. Ang vu-vulgar na ng mga salitang lumalabas sa bibig niya na madalas kong ikinagugulat.

Ang bilis-bilis niyang naging komportable sa akin, samantalang ako ay hindi pa rin maka-move on sa isipin na mahal niya rin ako.

"Favorite mo talagang makipag-holding hands," komento ko habang magkahawak-kamay kaming naglalakad papunta sa kaniyang pamilya.

"May iba pa akong favorite. Bawal pa lang gawin ngayon," sagot niya na may pagkapilyo pagkatapos ay itinaas-baba niya pa ang kaniyang mga kilay habang nakangiti.

"P3rvert," sambit ko bago ko akmang bibitiwan ang kaniyang kamay pero pinigilan niya.

"Sino kaya ang nakita na ang katawan ko?" pagpaparinig niya na kalaunan ay nagpatawa sa kaniya nang malakas. Naalala ko tuloy ang tagpong iyon.

Four Sandovals and I [SC: The Beginning]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon