Kabanata 20

1.8K 68 0
                  

Isang lalaki at isang babae
xMaligaya©June2023

"HINTAYIN mo ako rito, Misis. I'll just take care of our things," masuyong pahayag ni Bryan matapos niya akong alalayan na makababa sa private yacht ng kanilang pamilya. Pumayag naman ako at ibinigay sa kaniya ang bag na sukbit ko sa likod.

Papalubog na ang araw nang makarating kami rito sa pribadong isla nila sa Micora. The place is still underdevelop, but I know Lolo has plans for this. Ang ganda-ganda at ang lawak-lawak. Panigurado akong dudumugin ito ng mga turista sa mga darating na taon.

"Oh my god! I miss the sea!" biglang hiyaw ni Tita Elaine, mommy ni Miah na kabababa lang din sa yacht. "Who wants to join with me?" dugtong niya bago tiningnan ang kaniyang dalawang kapatid na kababa lang din, maliban kay Tita Aerin na ina naman ni Bryan.

Napatingin tuloy ako sa lahat ng aking mga kasama. Hawak-hawak ni Benj ang kamay ng kaniyang ina, at nang mapadako ang tingin niya sa akin ay nahihiya niya lamang akong nginitian.

Jeffrei, on the other hand, seems distant to his mother. Hindi niya ito pinapansin at nagtuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Mukhang masama pa rin ang loob niya dahil ayon sa kaniya ay ayaw niya talagang sumama.

Hinanap din ng aking mga mata si Miah at si Monique, ngunit hindi ko sila makita. Siguro ay nasa loob pa sila ng yacht. Si Lolo Alejandro at si Sir Diego naman ay kabababa lang din at halatang mayroong seryosong pinag-uusapan.

"Ang sarap ng tubig!" sigaw ulit ni Tita Elaine kaya napalingon akong muli sa kaniya. Nagulat na lamang ako nang makita ko siyang naka-pink two piece bikini na agad. Iniwan niya ang kaniyang mga gamit sa tabing dagat at nagtampisaw na siya sa tubig-alat.

She is flawless. Natural na natural ang pagkakinis ng kaniyang balat. Well, mapuputi at magaganda naman silang apat na magkakapatid. Para ngang mga dalaga pa rin sila at hindi halata na mga binata na ang anak nila.

"Joy, do you want to swim? Come on, hurry up!" biglang pag-aaya sa akin ni Tita Elaine kaya napamulagat ako sa kaniya at naituro ko pa ang aking sarili.

Napalingon na naman tuloy ako sa aking paligid at hinanap ko si Bryan upang manghingi ng tulong ngunit natatanaw ko na lamang siya sa malayo habang buhat-buhat niya ang mga gamit naming dalawa.

"P-po? B-bukas na lang po, Tita," nahihiya kong pagtanggi bago ko siya nginitian. Nakagat ko rin ang aking pang-ibabang labi dahil hindi ko alam kung maglalakad na ba ako papaalis o mag-i-stay pa ng kaunti dahil parang walang pumapansin sa kaniya.

Isang beses pa ako nitong inaya sa tubig pero magalang akong tumanggi ulit. Tinutubuan kasi talaga ako ng kahihiyaan, una ay dahil hindi pa naman talaga kami close at pangalawa ay parang hindi ko kayang isuot ang swimsuit na pinili sa akin ng sales lady sa mall.

Na-sales talk yata kasi ako noong sinabing bagay sa akin ang red na two-piece. Hindi ko naman naipakita kay Bryan noong oras na 'yon dahil gusto niya raw ma-surprise.

Namomroblema tuloy ako kung isusuot ko iyon o magdadamit na lang ako, tutal probinsyana naman ako. Hindi kami nag-ba-bra at panty kapag naliligo ng dagat.

"Joy, my love, halika na. Maraming basura sa dagat ngayon," sambit ni Tita Aerin na hindi ko namalayan na lumapit pala sa akin.

Ipinulupot niya rin ang kaniyang kamay sa aking braso pagkatapos ay nginitian niya ako. Ngayon ay na-realize ko na kung kanino nagmana si Bryan pagdating sa pagiging clingy.

"Malinis ang dagat, Ate," Tita Elaine answered, nonchalantly. Tiningnan pa niya ang dagat, maging ako ay napahanap din ng basura na binabanggit ni Tita Aerin.

"Wala ba?" mataray na tanong ni Tita Aerin sa kaniyang kapatid bago siya muling bumaling sa akin. "It's still dangerous, love. Maraming makakati-" dagdag niya na mabilis namang pinutol ni Tita Elaine na magkasalubong na ngayon ang dalawang kilay.

Four Sandovals and I [SC: The Beginning]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon