Kabanata 19

1.7K 66 11
                  

Monique is there
xMaligaya©June2023

SIMULA noong araw na ipinagtapat sa amin ni Benj ang tungkol sa kaniyang katauhan ay hindi ko na siya muling nakausap, kahit na magkaklase kami.

Iniiwasan niya ako at sa tuwing lalapitan ko naman siya ay maghahanap siya ng dahilan upang matakasan niya ako. Naging mas mailap siya sa mga tao, lalo na sa mga kababaihan. Nitong nagdaang linggo ay napapansin ko na rin ang madalas niyang pagkabalisa at pagliban sa klase.

“Hey, p3rvert, what are you thinking, huh?” Axl, Bryan’s friend asked me as he pinched my cheeks. Nawala tuloy ang aking iniisip at napunta sa kaniya ang aking atensyon.

Nakalimutan kong nandito nga pala ako sa music room at hindi ko namalayan na kanina pa pala tapos ang practice nila dahil nakatungo lamang ako at nakatulala sa kawalan.

“Stop calling her p3rvert. That's the nickname I gave her,” babala ni Bryan na nagmamadaling lumapit sa amin pagkatapos ay mabilis niyang tinanggal ang kamay ng kaniyang kaibigan sa aking pisngi.

Mabilis naman na napaiwas ako ng tingin. Hindi ko alam, pero kailangan ko na talagang pigilan ang aking sarili na hindi lagyan ng ibig sabihin ang mga matatamis niyang salita pati na rin ang maliliit na bagay na kaniyang ginagawa.

“She’s better than the former and I like her,” kanta ni Kevin bago iwinasiwas ang kaniyang drumsticks sa hangin ay nagpatugtog ng drums.

Hindi ko naman naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin dahil bigla na lamang akong narindi. Nasaway tuloy siya ni Bryan nang 'di oras.

“I like her, too and if he dumps her, I'll pick her up,” pakanta rin na dugtog ni Hans na sinimulan ang pagpi-piano. Kitang-kita kong nag-e-enjoy silang dalawa sa pagdurugtong ng kanilang kanta kaya napatawa na lamang ako.

Kukuhanin na naman sana ni Axl ang kaniyang gitara at daragdagan din ang lyrics ng kanta nang bigla na lamang silang sawayin ni Bryan.

“Stop it and leave,” tila naiiritang pahayag ni Bryan kaya napasimangot ang tatlo at itinigil nga ang ginagawa.

“Ang kill joy mo naman talaga, Bry. Paano mo ba 'to nagustuhan, Miss Palmes?” Hans asked me, making my heart beats fast. Namula ang aking magkabilang pisngi at hindi ako makahinga nang maayos.

C-crush ko ba si Bryan?

Sandali! Bakit ko naman siya magugustuhan? Ang sama-sama ng ugali sa akin ng lalaking 'to noon.

“Oo nga, Miss Palmes. Ano ba’ng nagustuhan mo sa kaibigan namin?” hirit ni Kevin na tila hindi pa rin maka-move on sa kaniyang kinakanta kanina dahil mahina pa rin siyang humihimig.

Nagkatinginan naman kami ni Bryan sandali bago ko mabilis na inilihis ang aking paningin sa kaniya. Para kasing gusto niya ring marinig ang aking sasabihin.

“A-ano. . .” Nauutal ako at hindi maituloy ang sasabihin dahil tinatalo ako ng malakas na kabog ng aking dibdib.

“I got it!” Nagulantang ako nang biglang sumigaw si Axl at tinuro niya pa ako. “I think you like my friend because he is still a virgin,” dagdag niya kaya napanganga ako at dahan-dahan pang napakurap-kurap.

Nang makabawi ay todo ang ginawa kong pag-iling at pagtanggi sa kaniyang akusasyon. Malakas na tawa lang naman ang isinagot sa akin ng tatlo kaya napalingon ako kay Bryan na hindi ko inaasahang nakatitig na pala sa akin.

“Damn you, Axl. Umalis na nga kayo!” pagtataboy niya sa kaniyang mga kaibigan na umani na naman ng kanikanilang mga reklamo.

“Hindi ka namin bati,” saad ni Hansel na dinilaan kaming dalawa ni Bryan bago sila tuluyang umalis ng music room. Ngayong kaming dalawa na lamang ang tao ay lalo akong nailang.

Four Sandovals and I [SC: The Beginning]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon