Kabanata 14

1.9K 74 8
                  

Help me
xMaligaya©April2023

BUONG gabi akong hindi pinatulog ng aking kaba. I couldn’t keep myself from overthinking, even though Miah assured me that there’s nothing wrong.

Hindi siya umalis sa tabi ko kagabi hangga’t hindi kami nagkakaayos. Ipinaliwanag niya rin sa akin kung bakit niya ako naiwan. Naaksidente raw 'yong kamag-anak ng kaklase niya at siya raw ang nahingian ng tulong nito at hindi niya raw nasagot ang mga tawag at text ko dahil naiwan niya sa kotse ang kaniyang cellphone.

He made it all clear, last night, then he apologized for his wrong behavior towards me. Nangako rin siya sa akin na hinding-hindi na niya ako pag-iisipan pa ng masama.

Pinalampas ko ang lahat ng iyon dahil ayaw kong magkatampuhan kami nang matagal. Subalit kahit na nagkaayos na kaming dalawa ay tila mayroon pa ring mumunting pagdududa sa aking dibdib. Pakiramdam ko kasi ay mayroong mali. Hindi ko alam matunton kung ano iyon.

“M-mahal, gising ka na?” A baritone voice caught my attention, making me startled. Napabangon tuloy agad ako sa aking kama pagkatapos ay dali-dali ko nang inayos ang aking sarili.

It’s Miah.

Kumakatok siya sa nakasaradong pinto ng aking kwarto kaya naman nang matapos akong magsuklay ay nagmamadali akong tumayo at naglakad papalapit sa pintuan.

“Ang aga mong nagising. May sasabihin ka ba?” pag-uusisa ko nang buksan ko ang pinto. Hindi naman kaagad siya sumagot, sa halip ay nginitian niya lamang ako at sinalubong ng mahigpit na yakap.

“Bakit ang sweet-sweet mo yata ngayon, Miah?” I giggled then I answered his hug. Isinubsob ko ang aking mukha sa kaniyang dibdib upang damhin ang init ng kaniyang katawan.

He smells fresh. Nanunuot sa aking ilong ang kaniyang pabango. Lihim tuloy akong napangiti nang maisip kong parang gusto ko siyang halikan ngayon.

“Where do you want to go? Let’s have a date today.” Humiwalay siya ng yakap sa akin, ngunit hinawakan niya naman ang aking dalawang kamay. His warmth was giving comfort to my heart. Dahil doon ay tila isa-isa nang nabura ang mga bagay na kagabi pa tumatakbo sa aking isip.

Bigla-biglang ang dami nang lumabas na date ideas sa isip ko. Hindi tuloy ako makapamili dahil lahat ay gusto kong mapuntahan.

“May sikat na dessert museum sa Liazarde Shopping Mall. Gusto ko roon,” anunsyo ko habang nagtatalon-talon sa tuwa. Ito kasi ang magiging kauna-unahan naming date matapos maging official ng relationship naming dalawa.

Tumawa naman siya nang mahina bago niya marahang pinisil ang aking ilong. “Pupunta tayo roon, tapos iki-kiss mo na ako,” sagot niya na may halong panunukso kaya nahampas ko ang kaniyang balikat.

Nagtatawanan kaming dalawa nang sandaling mayroon akong mapansin sa kaniya. He looked so happy, but his eyes were telling the opposite.

Did he cry?

“Miah, namumugto ang mga mata mo,” banggit ko habang mataman ko siyang pinagmamasdan. I was about to touch his eyes when he grabbed my hand. Ngumiti lamang siya ulit at umiling upang sabihing mali ang aking hinuha.

“N-no. Napuwing ako kanina,” he defended himself as he brought my hand to his lips. “M-mag-ready ka na. Pupunta tayo sa lahat ng lugar na gusto mong puntahan,” pag-iiba niya ng aming diskusyon, halatang mayroon siyang ayaw pag-usapan.

“Alam kong may itinatago ka sa akin,” puna ko pagkatapos ay ako naman ang humawak sa kaniyang palad. “You can share it with me. Hindi mo lang ako girlfriend, bestfriend mo rin ako,” dagdag na pagpapaalala ko na para bang pinalalakas ang kaniyang loob.

Four Sandovals and I [SC: The Beginning]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon