Kabanata 28

1.6K 59 1
                  

Think, Misis
xMaligaya©July2023

“A-AH, Benj, k-kasi. . .” Napuno ng kakaibang atmospera ang aming paligid, dahilan upang hindi ako makapaghabi ng tamang salita.

Sobrang bilis kasi ng mga pangyayari. Hindi ko lubos akalain na hihigit sa kaibigan ang tingin niya sa akin. Mabuti na lamang ay hindi pa lumalabas ng kaniyang office si Lolo dahil talagang nakakahiya na kung nangyari iyon.

“W-wala akong plano na manligaw. S-sinabi ko lang para wala akong pagsisihan sa huli,” nauutal niyang salaysay matapos ang ilang segundong nakakabinging katahimikan. Para namang may nakahinga ng maliwag sa aking tabi nang marinig ang intensyon ni Benj. . . o baka guni-guni ko lang iyon?

“W-we're still friends, right?” pag-uusisa niya na hindi makatingin sa akin kaya napangiti ako at tinanguan ko siya.

“Oo naman. Walang magbabago. Salamat,” masigla kong sagot kaya bigla siyang napatingin sa akin. Hindi niya yata inaasahan na magiging ganoon ang aking reaksyon.

“R-really? Thank you rin,” he said before he moved closer before he shook my hand. “I-I want our friendship more. H-hindi na ako sasali sa mga gumugulo sa'yo,” pagpapatuloy niya bago siya bumaling kay Bryan kaya nag-aalangan na lang akong ngumiti.

“Si Miah,” Benj suddenly reminded me as he moved away. Tila nawala tuloy sa aking isip ang kaniyang pag-amin at napunta ang aking atensyon kay Miah. Baka kasi kung ano'ng gawin niya kay Monique.

Ang kwento kasi sa akin ni Jeffrei ay napigilan lang sila ni Sir Diego na magkasakitan noong nakaraan kaya kailangan kong magmadali.

Sa aking pag-aalala ay hindi ko na namalayan na dali-dali na pala akong humakbang papunta sa hagdan nang hindi na nakapagpapaalam sa dalawa.

“I'll go with you, Joy,” ani ni Bryan kaya napatigil ako at napalingon sa kaniya. Nakita kong hawak niya pa rin ang aking bag at para bang nag-aalala siya sa paraan ng titig na iginagawad niya sa akin.

“K-kakausapin kita,” pigil naman sa kaniya ni Benj bago ako sinenyasan nito na bumaba na. Sinimangutan naman ni Bryan ang kaniyang pinsan ngunit wala naman siyang nagawa nang hilahin siya nito papasok sa office ni Lolo.

Nagtataka naman ako kung bakit doon pa nais kausapin ni Benj si Bryan. Pero dahil may kailangan akong gawin sa ibaba ay ipinagsawalang-bahala ko na lang muna. Mamaya na lang ako magtatanong.

Nang makababa ako sa hagdan ay kaagad kong hinanap sina Miah at Monique na hindi ko naman makita. Wala rin akong naririnig na nag-aaway. Nakarating ako kung saan-saang parte ng bahay hanggang kusina ngunit nabigo pa rin akong makita ang aking hinahanap.

Ang nadatnan ko lang dito ay si Jefffei na pawis na pawis habang umiinom ng isang baso ng tubig. Suot-suot niya ang kaniyang kulay gray na jersey habang nakasukbit sa kaniyang likod ang bag niyang parang wala namang laman.

“Jeffrei, nakita mo ba sina Miah at Monique?” tawag atensyon ko dahilan upang muntik na siyang masamid. Kaagad naman akong nag-panic at humingi ng pasensya. Nagulat ko yata siya.

“They’re yelling at each other, earlier. Hindi ko lang alam kung nasaan na sila ngayon,” sagot niya nang maibaba niya sa sink ang hawak niyang baso.

“Bakit ba nanggugulat ka? Sino'ng kasama mo at bakit ka nandito?” sunod-sunod niya namang tanong habang papalapit siya sa akin kaya napanganga ako. Daig niya pa kasi ang reporter sa mga pag-uusisa niya.

“Isa-isa lang, pwede?” reklamo ko bago ko siya inirapan. “Kinausap ko si Monique kanina at nag-usap din kami ni Lolo. Tapos ang sabi ni Benj nag-aaway raw sina Monique at Miah dito kaya bumaba ako,” esplika ko na tinawanan niya lang naman.

Four Sandovals and I [SC: The Beginning]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon