Kabanata 9

2.1K 65 9
                  

Jeremiah

"JOY, are you thinking of someone else while you're with me?" Miah caught my attention as he complained like a child, telling I was absent-minded.

Lumingon naman ako sa kaniya upang ngumiti at umiling. Kinailangan kong magsinungaling dahil kapag sinabi ko sa kaniya na hindi ko makalimutan ang aksidenteng paghalik sa akin ng pinsan niya ay puputaktihin niya lang ng tanong.

"Marami lang akong iniisip na quiz at projects na kailangan kong matapos," pagpapalusot ko bago bumaling sa ibaba ng rooftop kung saan makikita ang mga estudyanteng busy rin dahil malapit na ang preliminary exam.

"I can help you with that," sambit niya kaya kaagad akong napatingin sa kaniyang gawi. Ang hindi ko inaasahan ay ang makita siyang nakatitig din sa akin na naging dahilan ng aking pagkailang.

He was wearing a school uniform now, unlike before. Kung hindi ko pa sasabihin na magsuot siya ng tamang uniform, hindi niya pa gagawin. Iyon nga lang ay pa-iba-iba pa rin ng kulay ang necktie niya araw-araw. Nang minsang sitahin ko ay hindi na ako pinakinggan dahil iyon na lang daw ang kaibahan niya sa mga estudyante.

Bumagay naman sa kaniya lalo na kapag titingnan siya sa malapitan. Mukhang siyang disenteng lalaki, mukhang hindi kayang mambabae.

"Sigurado ka? Nalaman ko ngang hindi ka nagpapasa ng projects mo tapos wala ka yatang ipinasa sa mga exam noong prelim," imporma ko kaya napatawa siya ng mahina. Inilayo niya ang kaniyang tingin sa akin pagkatapos ay napabuga ng hangin.

Puro kasi katawan ng babae ang tumatakbo sa isip kaya hindi makapasa sa exam. Nakaabot lang yata siya ng fourth year college sa pagiging pasang-awa.

"You are embarrassing myself to me." Napatawa ako ng malakas lalo na nang makita kong namumula ang kaniyang magkabilang pisngi.

His dimples deepened as we shared an eye contact, which made me amazed. Rumurupok talaga ako kapag nakikita ang dimples niya.

"Saka, partner ko si Benj sa isang subject namin. Nalipat kasi siya ng section kanina, kaya ayos lang."

"Wha-"

"Hep! 'Yong thesis niyo ang isipin mo. Hindi ka raw tumutulong. My god, Miah! Huwag kang pabuhat," pagbibiro ko pagkatapos kong ilagay ang aking hintuturo sa kaniyang mga labi upang hindi na siya makapagsalita pa.

"Am I turning you off? Ayaw mo na sa akin?" He held my hand before he squeezed it softly. Tila nakikiusap ang kaniyang mga mata, tila may gustong sabihin na hindi ko mawari kung ano.

"Ano'ng ibig mong sabihin?"

"Wala. Siguro dapat bumaba na tayo. Mainit dito sa rooftop."

"Ha? Malilom naman, e. Saka may bubong din, hindi mo ba nakikita?"

"Ibang init, Joy. Your boøbs are waving at me," pag-amin niya kaya nabatukan ko siya ng malakas. Napatingin naman ako sa dibdib ko na hindi naman gasinong kalakihan.

Is he turned on because of this? Kaya ba ganoon siya makatingin sa akin? E, hindi ko nga ito maipagmalaki.

"My. . . My. . . Hindi naman ito malaki, saka tago naman, paano ka-"

"Stop it. Pinipilit kong pigilan ang sarili ko dahil alam kong matatakot ka sa akin kaya tama na. We are best friends, and best friends don't talk about boøbs."

Napatawa ako ng malakas bago nmayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa kaya naman pinagmasdan lang namin ang ibang mga estudyante na nasa ibaba ng rooftop. Pareho kaming nakikiramdam sa kung ano ang susunod na magandang pag-uusapan ngunit bigla ko na lamang naalala ang isang bagay.

Four Sandovals and I [SC: The Beginning]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon