Chapter Twenty - Phone Call

78K 1.2K 73

Mary Ann

“Baka mayroon pa tayong pwedeng gawin. We need to find Karina, baka ma-convince niya si Don Eduardo na huwag kang gipitin.” Suggestion niya kay Ethan.

“Mamaya na lang uli tayo mag-usap. Pupuntahan ko lang ang address na ibinigay sa akin ni Don Eduardo.” Sabi ni Ethan sa kabilang linya.

“Wait…” She wanted to say something but Ethan ended the call.

Pabagsak na nahiga siya sa kama. Whenever she’s in Manila, she occupied this specific hotel room which was connected to Ethan’s room. It served as her second home, kung hanggang kailan ay hindi niya alam. Base sa naging pag-uusap nila ni Ethan, mukhang nag-give up na ang kaibigan at handa na itong ibenta ang hotel para lang maibalik ang investments ni Don Eduardo.

She sighed.

Who would have thought that Don Eduaardo was related to Karina. Although there’s no blood relation, the hotel magnate would do everything for Karina. He’s the one who gave Ethan the opportunity to grow his business but he’s also the one would take it away and Ethan could end up losing it all.

Saan siya makakita ng bibili ng hotel sa napakabilis na panahon? Imposibleng makahanap siya ng buyer sa loob ng two weeks. At kung sakaling mayroon man, siguradong mabibili ang hotel sa mas mababang halaga kumpara sa kung ano talaga ang value nito sa ngayon.

Hindi niya hahayaan na mauwi sa lahat nag pinaghirapan ni Ethan.

Ethan and his family were always been so kind to them, sa kanya at sa nanay niya. Pinag-aral siya at halos ituring na rin siyang anak ng mga magulang ni Ethan. Kaya mahigit pa sa pagtanaw ng utang na loob ang dahilan kung bakit napalapit siya kay Ethan. He considered her as his friend, confidante and second hand.

At ganoon din ang turing niya rito… mahigit pa.

Mahal niya si Ethan pero pininpigilan niya ang nararamdaman dahil alam niyang imposibleng mapansin siya nito dahil anak lang siya ng katulong ngmga ito at isa pa, noon pa man ay alam na niyang mahal na mahal nito si Katrina. She witnessed his first heartbreak when she told him about that the twins making fun of him. Pinagsisihan niya iyon dahil sa umalis ito pagka-graduate ng college at namalagi na lang sa ibang bansa.

Bihira na itong umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. Pero iyon ang mga panahong pinanabikan at inaasam-asam niya dahil madalas na isasama siya nito sa pamamasyal. They went to so many places just the two of them alone.

There were times she thought he’s falling for her too but when he met again Karina whom they thought was ‘Katrina’, she confirmed that what he’s feeling for her was only platonic. What if sinabi o ipinaramdam na lang niya kay Ethan ang pag-ibig niya rito? Baka sa sakali na siya ang pinili nito at hindi si Karina ang pinakasalan nito.

Ngayon, ang sarili na naman niya ang dapat sisihin, kung hindi na niya sinabi rito na magpapakasal sa iba si Katrina, hindi sana ito umuwi ng Pilipinas.

Nagpunta muli si Ethan sa ibang bansa dahil nagkasakit ang Papa nito. Dapat ay kasama nito noon si Karina pero hindi ito sumipot sa airport at nangakong susunod na lang kay Ethan. But after a month, nabalitaan niya kay Ethan na nawalan na ito ng komunikasyon sa asawa. Nang matuklasan niya na magpapaksal si Katrina sa iba, naisip niyang ito ang paraan para tuluyan ng magkahiwalay ang mga ito.

When she learned Ethan married Karina, gusto niyang magtatalon sa tuwa. Wala na siyang kailangang gawin, si Ethan na mismo ang gagawa ng paraan para makalaya sa pagsasama nila ni Karina. She knew very well how much Ethan despised Karina.

Ang dapat niya ngayong gawin ay mas mag-concentrate siya sa pagtulong kay Ethan na ma-solve ang problema sa hotel. Kilala niya ang kaibigan, mataas ang pride nito at hindi ito hihingi ng tulong kay Karina. Kaya siya na ang kakausap kay Karina para hindi na mahirapan pa si Ethan.

Sweetest Lie (PUBLISHED BY PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!