Ethan

"Go umalis ka na." Sabi ni Katrina sa kanya.

"No, pumasok ka muna ng airport." Sabi niya rito.

"Okay." She kissed her one more time in his lips. Before she walked towards the entrance of the airport.

Hinatid niya ito ng tanaw hanggang sa muli itong lumingon sa kanya at nakangiting kumaway.

Naalimpungatan siya. Napanaginipan niya ang nangyari ng hinatid niya ang asawa sa airport. Paluwas ito ng Manila. Kung hindi niya na lang sana pinayagan na umalis si Karina noon baka hanggang ngayon ay masaya silang magkasama.

"All along siya ang kasama mo sa Davao. Siya man si Katrina o Karina, siya ang babaing minahal at pinakasalan mo. Importante pa ba kung anong pangalan niya?"

He remembered his conversation yesterday with Don Eduardo. Tama ito, imporatanate pa ba iyon?

Napatuwid siya ng upo ng makita niyang bumukas ang pinto ng bahay ni Katrina, Naka-perpendicular ang pagkaka-park niya sa kotse niya kaya madali sa kanya na makita iton. Bumaba siya ng kotse.

Sinalubong niya ang paparating.

"You're still here?" She asked. "Akala ko umuwi ka na. Madaling-araw na Ethan. Mukhang hindi ka na talaga babain ni Karina."

"Okay lang. I've waited this long already." He glanced at his wrist watch. "Wala ng kaso kahit umagahin pa ako rito."

Pasimple siyang napatingin sa legs nito. Katrina was wearing a robe. He swallowed hard. It was a knee length black robe with the sash tightly tied on her waist. But the upper part still showed her lacey nightie underneath.

Mahiya ka!

He scolded himself. If only she could read his mind, she wouldn't be smiling at him right now. He tried his best to focus his eyes on her face. In that way, he could prevent himself from thinking carnal thoughts.

"Gusto mo pumasok ka na lang muna kaya sa loob?" Katrina offered. "Baka papakin ka ng lamok rito sa labas."

"Hindi okay lang. Nakasara naman ang mga bintana ng kotse ko."

"Ano?" Gulat na tanong nito. "Nakabukas ang aircon mo? It's dangerous to sleep inside an airconditioned car."

Natuwa naman siya at concern ito sa kanya. "Okay lang talaga ako. Dito na lang ako sa labas para mas maawa sa akin ang kapatid mo at kausapin ako."

"Kung iyun lang ang iniisip mo. I'll vouch for you. I'll tell her na naghintay ka ng matagal rito sa labas." She stepped forward. "Halika na, pumasok ka na sa loob."

Napakunot ang noo siya.

"No okay lang talaga ako rito." Pagmamatigas niya.

"Ethan, pumasok ka na sa loob. Huwag ng matigas ang ulo mo." Pamimilit pa rin ni Katrina. "Sige na, giniginaw na ako rito sa labas."

"Don't blame me. Your robe didn't provide much of a cover." He remarked and automatically his eyes went down on the opening of her robe. He had a glimpse of her cleavage.

Sweetest Lie (PUBLISHED BY PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!