Karina

Nakatingin siya sa pintuan ng hospital suite niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga sinabi ni Dra Biel. Bumalik ito at higit pang ipinaliwananag sa kanya ang epekto ng rohypnol, ang date-rape drug na na-consume niya. Kung papaano ay hindi pa rin niya maalala.

"Good that you can now remember my name." Sabi ng attending physician niya. "This means na nag-wear off na talaga ang lahat ng epekto ng rohypnol. When you were admitted earlier, we tested the alcohol level in your body. It's not that much so we examined your urine and from there we found traces of rohypnol."

"I don't remember taking it." She confessed.

"Maybe it was slipped in your drink hindi mo lang napansin kasi it was odorless, colorless and tasteless. That was only my hinch, pero malamang ganoon nga ang nangyari kaya hindi mo maalala. What I can tell you was the estimated time kung kailan mo na-consume ang rohypnol. Based on your responses, you are now lucid compared kaninang ma-admit ka dito, mga eleven quarter. Nagsisimulang umepekto ang rophypnol sa isa thirty to forty five minutes after one consumed this drug and it could last six to twelve hours. Kaya from that we could guess you ingested it between two to four in the morning."

"May harmful effects ba iyon sa katawan ko?" Nag-aalalangn tanong niya.

"Hopefully wala naman. Kadalasana kasi ang taong nakainom noon would feel drowsiness, dizziness, loss of motor control, slurred speech and confusion." Her doctor paused. "Pero mukhang ngayon ay okay ka na. Mahirap kasing ma-detect ang dosage ng rohypnol sa katawan ng nakainom nito. It was undetectable seventy two hours after it was ingested. Sa case mo naman, only small traces na lang ang nakita namin sa urine sample mo indicating a very low dosage. Maaring hindi isang buong tablet ang naihalo sa ininom mo. Kadalasan kasi na dinudurog ang mga tablet para madaling matunaw."

"Na-frustate ako na wala akong maalala." Nagawa niyang sabihin.

"Normal iyon and I suggest don't force yourself because it is a hypnotic drug. Imposible talaga na maalala mo pa ang nangyari. Good thing you are okay now. Mukhang magaling ka na, hindi mo na kasi isinisigaw ang pangalan ng asawa mo kaya pwede na siguro kitang i-discharge after a few hours kapag hindi ka na nahihilo."

"Ginawa ko iyon kanina?"

"Oo, isa sa mga epekto sa iyo ng rohypnol ay hindi ka nakakakilala. You kept on calling the name of Ethan. Ang sabi ng kakambal mo, that was the name of your husband."

Ano kayang mga nasabi niya lalo na't nag-away pa silang mag-asawa. Did she mke a fool out of herself?

Nabasa marahil ni Dra Biel ang pag-aalala sa mukha niya kaya nagsalita ito uli. "Wala ka naman nasabing hindi maganda sa asawa mo. Actually you kept on telling us how much you love your husband. Lahat nga ng lalaking nakita mo, nurses and attendants, even your brother in law. Ethan ang tawag mo sa kanila." Nginitian siya nito ng matamis. "Napaka-blessed ng asawa mo, kahit kasi nasa sistema mo pa ang rohypnol, hindi mo pa rin nakalimutan kung gaano mo siya kamahal."

Dra. Biel was right. She really loved Ethan. Mahal na mahal niya pa rin ito na even after ng nangyari sa kanilang dalawa, ang ginawa nitong pag-iwan sa kanya at pagpunta kay Mary Ann, naroon pa rin sa puso niya ang labis na pagmamahal rito. Mahal na mahal niya si Ethan na handa siyang making at patawarin ito sa lahat ng mga nagawa nitong pagkukulang sa kanya,

Sa halip na mabawasan ay lalo lang nag-uumapaw ang pag-ibig niya rito.

"Kat." Nilingon niya ang kapatid na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. "Nandito din ba si Mark?" Tanong niya.

Sweetest Lie (PUBLISHED BY PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!