Ethan

"What do you want?" He asked Karina.

Nagpaalam na agad sila kila Katrina at Jaime pagkaraan nilang mag-shower. Tinanggihan na rin nila ang paanyaya ng mga ito na doon sila mag-agahan. Mas gugustuhin niya na makarating na lang agad sa hotel.

The cold water failed to cool down his burning cravings for his wife.

Pero nag-request si Karina na mag-order ng breakfast meal sa isang fastfood drive thru. Hindi natapos ni Karina ang pagkain kagabi kasi naiinis ito kagabi sa kanya. Sabagay kailangan din naman niya ng protein para may lakas siya mamaya.

"Burger or any sandwich meal will do. Ikaw, order ka na rin." Sagot ni Karina.

He relayed the order to the crew attendant. After paying, he handed over to Karina the food they ordered and he started driving again.

"Gusto mo ba dumaan muna tayo sa inyo?" Tanong niya uli rito. "Para makakuha ka ng ilang mga personal things mo."

"Ethan." Simula ni Karina pagkaraan nitong kumagat sa sandwich. "Do we really need to stay sa hotel?"

"I don't like that." Tanggi niya ng ilapit ni Karina sa bibig niya ang bagong bukas na sandwich.

"Bakit? Ito ang inorder mo eh." Nagtatakang tanong nito.

"Pakagat na lang sa sandwich mo." Sabi niya rito.

"Why pareho lang naman ito eh?" Inilapit uli ni Karina ang sandwich sa kanya.

"Ubusin na muna natin 'yung sandwich mo."

"Ito na lang nakagatan ko na iyon eh." Pamimilit ni Karina sa kanya.

Pero sa halip na kagatan ang inaalok nito. Magaan na kinagat niya ang kamay ni Karina at pagkatapos at dinampian niya iyon ng halik. "Mas masarap nga iyon kasi nakagatan mo na."

Namula ang pisngi ni Karina at pairap na iniwas sa kanya ang kamay.

Natawa siya ng malakas ng makita ang reaksiyon nito sa paglalambing niya rito. She'd always be his blushing virgin wife. Diniinan niya ang pagtapak sa gas pedal para bumilis ang takbo ng kanilang sasakyan.

Nananabik na siyang bumawi sa ginawa niyang katangahan sa asawa. He needed to erase the bad memory of her first time. In his mind, he'd been thinking of a thousand ways of how to make love to her, properly and pleasurably.

"Huwag masyadong mabilis Ethan, baka mapahamak tayo." Nag-aalalang sabi ni Karina.

"Sorry." He apologized.

Nakita niyang nag-yellow ang stop light. Inihinto na niya ng sasakyan kahit na pwede pa sana siyang makalagpas ng intersection. He ignored the horn from the car behind them. Wala siyang pakialam kung magalit ang nasa likod nila.

"Bakit huminto ka agad?" Tanong ni Karina.

"Mag-red light na eh." Kaswal niyang sabi sabay harap rito. "Remember it love?"

They agreed that she will kiss him everytime the stop light turned red.

Nahihiyang ngumiti si Karina. She leaned forward and kissed him on the cheek. Mabilis at halatang naiilang pa rin ito sa kanya.

"Bakit sa cheek lang?" Kunwari ay nakasimangot na tanong niya rito. He stepped on the gas pedal when the stop light turned green.

"Okay na 'yun. Nakarami ka na nga sa akin since kagabi." Namumula pa rin ang magandang mukha ng asawa.

Sweetest Lie (PUBLISHED BY PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!