Chapter Thirty Nine - Persuaded

49.6K 1K 30

Karina

"Where are we going?" Bahagya siyang nag-panic ng makitang nag-iba ang direksiyon na tinatahak ng sasakyan nila.

"Oo nga Nate, saan tayo pupunta?" Tanong din ni Katrina.

"Let's have an early dinner first."

"Nate, hindi pwede. I promised Ethan I'll cook for him." Tanggi niya.

"Sandali lang tayo Kari." Saglit na tumingin si Nathan sa gawi niya. "I can call Ethan at ipagpapaalam kita."

"No! That won't be a good idea." She strongly refused. "Nate, please just pull over. I really need to go home. Ayokong magkaroon kami ng tampuhan ni Ethan, ngayon pa lang ako bumabawi sa asawa ko."

"Ang babaw ng asawa mo kung mag-aaway kayo dahil sasama ka sa amin mag-dinner ng kapatid mo." Sarcastic na sabi ni Nathan.

"Nate, ihatid na lang natin muna si Karina and then sa bahay na lang tayo mag-dinner." Katrina suggested.

"Kari, just this once pagbigyan mo naman ako." Nathan ignored Katrina's suggestion and pleaded her.

"Nate, huwag kang makulit! Hindi nga pwede." Pagmamatigas niya.

This was very unlikely of him. He's never been pushy. She found it odd to see him like this.

"Sorry Babe, but I'm the one driving." Nathan smirked.

"Babe?" Nanalaki ang mata ni Katrina. "Nate, that so sweet of you. Bakit ako ang endearment mo sa akin Sis?" Katrina teased.

Nathan looked at Katrina on the rear mirror. "You're the one who started it. Kagaya din ni Karina noong nasa Davao kami. She called me Babe in front of Ethan. Pinilit niya akong magpanggap na boyfriend niya. Pagdating sa inyong dalawa, I have no choice but to be bossed around."

She snorted. "Huwag kang magdrama Nathaniel. Iniiba mo ang usapan. Turn around or I will jump!" Kunwari ay banta niya rito.

"Go ahead." Nathan stepped up on the gas. "Dadalhin ka na lang namin sa ospital after nating magdinner. Babe nagugutom kasi na talaga ako eh."

"I hate you Nate." Inis na sabi niya rito sabay irap.

Hindi niya magagawang totohanin ang banta dahil mas binilisan nito ang pagpapatakbo sa kotse. She looked outside and regretted accompanying them. She should have stayed home. Once his car stopped, she would take a cab and headed straight home. Kung hindi man niya magawang maipagluto si Ehan ang imporatante ay naroon siya pag-uwi nito.

"Suko na Babe? Sama ka na sa amin?"

"Stop calling me Babe. Believe me I'm gonna call Tita Vicky later and I'll have you deported." Pananakot niya rito.

"Babe, that kind of threat no longer works with me." Nathan chuckled.

"Kari, pagbigyan mo si Nathan. Sandali lang tayo. You could ask Ethan na sumunod na lang sa atin if you want." Katrina suggested.

Hindi na siya sumagot at hinayaan na lang niya na isipin ng mga ito na pumayag na siyang makasama ang mga ito sa dinner. Pero kapag nagkaroon siya ng pagkakataon mamaya ay tatakasan niya ang mga ito. She dreaded the idea of letting Ethan joined them for dinner. The last time they had dinner together, it turned out to be a disaster. 'Di na 'yun dapat maulit pa.

One thing Ethan and Nathan had in common, they mutually despised each other.

Ethan

"Is that it? Napirmahan ko na ba lahat?" Tanong niya kay Mary Ann.

Sweetest Lie (PUBLISHED BY PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!